Kolego, Komendancie gratulujemy

ilustracja

Pan

insp.  Marek Boroń

p.o. Komendant Główny Policji

 

W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów pragnę serdecznie pogratulować objęcia tak zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji Komendanta Głównego Policji.

Czas w jakim się to dzieje tj. w okresie kryzysu kadrowego i wizerunkowego naszej formacji będzie wymagał od Pana determinacji, odpowiedzialności i rozwagi przy podejmowaniu decyzji w interesie bezpieczeństwa wewnętrznego, formacji oraz policjantek i policjantow.

Cieszy nas ogromnie, że jest Pan od wielu lat Członkiem naszej Organizacji, co daje szansę na wspólne rozwiązywanie problemów z jakimi się obecnie boryka Policja, bo zapewne je Pan dostrzega i rozumie czym żyją obecnie doły policyjne.

Ze strony NSZZ Policjantów może Pan Komendant liczyć na współpracę opartą na wzajemnym szacunku i szukaniu najlepszych rozwiązań, które będą miały na celu ustabilizowanie sytuacji w Policji, w tym szczególnie stałą poprawę statusu materialnego Pańskich podwładnych.

U progu świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku proszę przyjąć od Koleżanek i Kolegów związkowców życzenia spokojnych i rodzinnych świąt oraz sukcesów zawodowych w 2024 roku oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

Z wyrazami szacunku i uznania

Rafał Jankowski

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów