KGP przedstawia szczegółową informację, na co przeznaczono środki z wakatów w 2018′

ilustracja

11 kwietnia 2019′ ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego uzyskał od KGP kolejne pismo, zawierające szczegółowe dane odnośnie wykorzystania środków pochodzących z nieobsadzonych stanowisk, tzw. wakatów, które wyniosły w 2018 roku – 187 613 494 zł.

Środki, jakie KGP „oszczędza” na nieobsadzonych stanowiskach, które w całości powinny trafić na nagrody motywacyjne i wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych, jak się okazuje są niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania formacji. Jak informuje KGP w swoim piśmie, środki z wakatów przeznaczono między innymi na:

 • składki ubezpieczeniowe;
 • ekwiwalenty za urlop;
 • odszkodowania;
 • nagrody dla pracowników Policji;
 • odprawy pośmiertne;
 • dopłaty do wypoczynku;
 • zasiłki na zagospodarowanie;
 • dopłaty za dojazdy;
 • zakup materiałów;
 • podróże krajowe;
 • ekwiwalenty i równoważniki za umundurowanie;
 • ekwiwalenty za środki higieny i wyżywienie w naturze;
 • udział policjantów w operacjach policyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie i paliwo).

Dane przedstawione w zamieszczonej w załączniku odpowiedzi KGP wyraźnie pokazują, że budżet Policji jest niedoszacowany i tylko dzięki środkom pochodzącym z niepełnego zatrudnienia jednostki mogą jakoś przetrwać.

W ubiegłorocznej rozmowie z InfoSecurity24.pl Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, podkreślał, że czasy, kiedy wakat był utrzymywany sztucznie już minęły. Pytany o to, że wielu mundurowych wciąż twierdzi, że pieniądze z nieobsadzonych stanowisk pozwalają zapewnić funkcjonowanie formacji, odpowiedział, że dziś taka sytuacja nie ma miejsca.

(…) Dziś to nieprawda. Zgadzam się, że kilka, kilkanaście lat temu tak to właśnie wyglądało, że utrzymywano celowo wakaty aby zaoszczędzić, a zaoszczędzone pieniądze przesuwać na pozycje gdzie były braki w budżecie. Dzisiaj mamy ten komfort, że stać nas na to i jesteśmy na to absolutnie przygotowani, żeby zatrudnić 100 proc. stanu etatowego, czyli 103 309 funkcjonariuszy. Mamy na to środki i absolutnie nie musimy z tych środków płacić za inne rzecz (…) mówił w ubiegłym roku gen.insp. Jarosław Szymczyk.

(…) Efekt jest taki, że dzisiaj, na koniec roku, zostają nam środki, które pozwalają nam na to, żeby przekazać te pieniądze na nagrody dla policjantów(…) – powiedział Komendant Główny. Jego zdaniem mechanizm powinien działać w taki sposób: jeśli nie ma pełnego zatrudnienia, pieniądze powinny trafić do tych, którzy pracują za tych których nie ma. Jak się okazuje, w 2018 roku mówimy o niebagatelnej kwocie 187 613 494 złotych. Tyle wyniosły środki pochodzące z niepełnego zatrudnienia w 2018 roku.

Jak wynika z powyższego zestawienia i z odpowiedzi Komendy Głównej Policji na wniosek złożony przez przewodniczącego NSZZ Policjantów w woj. wielkopolskim – nie do końca się to udało w KGP.

Temat podchwycił portal ochrona24.info

ZAŁĄCZNIKI