KGP – DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

ilustracja

13 kwietnia br. przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu Komendy Głównej Policji w Warszawie oddano hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej – przedwojennym policjantom zamordowanym wiosną 1940 r. na terenie ZSRR.

Od czternastu lat 13 kwietnia obchodzony jest jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Święto państwowe, w czasie którego oddajemy cześć jeńcom wojennym i więźniom, zamordowanym w Związku Sowieckim wiosną 1940 r. zostało uchwalone przez Sejm RP 14 listopada 2007 r. przez aklamację.

Ziemia z Miednoje umieszczona jest w podstawie Obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na terenie Komendy Głównej Policji, ufundowanego przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Trzecia fala pandemii Covid-19 ograniczyła możliwość uczczenia zamordowanych wiosną 1940 r. w ZSRR. To drugi z rzędu Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, gdy do KGP, ze względu na obostrzenia pandemiczne, nie mogli przybyć wszyscy, którzy chcieli oddać hołd zamordowanym. Wcześniej, przed zarazą, do KGP przybywały tego dnia liczne delegacje, gościliśmy krewnych ofiar, była Kompania Reprezentacyjna Policji i Orkiestra Reprezentacyjna Policji, poczty sztandarowe, a modlitwę prowadzili krajowi duszpasterze Policji.

W tym roku 13 kwietnia przy Obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” przed gmachem KGP w Warszawie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak złożyli kwiaty i oddali hołd przedwojennym stróżom prawa – ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Uczczono również pamięć współczesnych stróżów prawa, którzy oddali życie na służbie. Przed Tablicą Pamięci w gmachu KGP minister spraw wewnętrznych i administracji i komendant główny Policji złożyli wieniec. Hołd poległym oddali również Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. ks. Józef Guzdek, Naczelny Kapelan – Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. bp Marcin Makula oraz Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego abp Jerzy Pańkowski.

W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wieniec pod obeliskiem złożył Benedykt Nowak, wiceprzewodniczący. (fot. Marek Osiejewski)

Przed obeliskiem i tablicą zaciągnięto wartę honorową, złożoną także z rekonstruktorów policyjnych.

 

 

 

Fot. Marek Krupa/Gabinet Komendanta Głównego Policji