Sejmowa Komisja ds. Petycji odrzuciła obydwie petycje!

ilustracja

Zakończyły się obydwa posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Petycji (PET).  W posiedzeniu Komisji wziął udział Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Przedmiotem posiedzenia Komisji były anonimowe petycje dotyczące obniżenia uposażeń mundurowym na L-4 do 60% oraz wprowadzenia zakazu łączenia pracy zarobkowej z emeryturą policyjną.

Posiedzenie Komisji można odsłuchać na żywo tutaj

– Poseł Kornelia Wróblewska – obecne regulacje mają charakter generalny i dotyczą wszystkich służb mundurowych, Petycja dotyczy tylko policji i byłoby to karanie ogółu za działania jednostek, podkreśla Biuro Analiz Sejmowych. Uznaję petycję za niezasadną – zakończyła pani poseł

– Dariusz Szymkiewicz Z-ca Dyr Departamentu MSWiA – chciałbym bardzo mocno podkreślić – Ministerstwo zdecydowanie negatywnie ocenia propozycje zawarte w petycji i to w dwóch obszarach, zarówno tematyki prawnej w zakresie równości wobec prawa, jak i celowości dokonania takiej zmiany.Treść petycji wskazuje na charakter typowo sankcyjny tworzonych rozwiązań, które byłyby dedykowane tylko jednej służbie – policyjnej, ta petycja jest jaskrawym przykładem nierówności i dyskryminacji, nie o takie rozwiązania chodzi w państwie prawa.

– Przewodniczący Komisji, chciałbym dołączyć do tej dyskusji i wyrazić podobnie jak pani poseł Wróblewska i jak mówił pan dyrektor, uważam, że nie można z góry zakładać, iż każdy korzystający ze zwolnienia lekarskiego nadużywa tego środka. Jeżeli są sytuacje budzące wątpliwości, to powinny być w trybie indywidualnym weryfikowane natomiast nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej i karać wszystkich, którzy chorują i potrzebują zwolnienie żaby wrócić do pełni sił. Także uważam, że tego typu postulat, jak ten zawarty w petycji ma charakter emocjonalny i na pewno nie zasługuje na uwzględnienia przez naszą Komisję – podzielam rekomendację o nieuwzględnieniu żądania zawartego w petycji…

– Rafał Jankowski – Szanowni Państwo po tych trzech wypowiedziach wypada mi przede wszystkim podziękować pani Poseł, Panu Przewodniczącemu i Panu Dyrektorowi – państwo powiedzieliście wszystko to, co ja chciałem ująć, mogę jedynie dodać, że autor tej petycji nie zdaje sobie sprawy z tego, że taka sytuacja mogłaby doprowadzić tylko do destabilizacji służby policji, co mogłoby się przełożyć na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju i ja bardzo dziękuję za te głosy – tutaj nic dodać, nic ująć, chyba musiałbym się zająć tylko stanem psychofizycznym autora tej petycji – dziękuję

– Dyrektor Departamentu MSWiA Władysław Budzeń – jeszcze tylko jedno zdanie, chciałbym powiedzieć, że ta sama petycja była przedmiotem posiedzenia Senackiej Komisji Praworządności, Praw Człowieka i Petycji gdzie została uznana za niezasadną i po prostu odrzucona formalnie.

A zatem jest rekomendacja by nie uwzględnić żądania zawartego w petycji, czy są uwagi? Nie słyszę a zatem uznaję, iż Komisja przyjęła taką decyzję.

Komisja przyjęła decyzję o odrzuceniu petycji.

*****

Na posiedzeniu, które rozpoczęło się o godzinie  13:00 – Komisja do Spraw Petycji (PET) rozpatrzyła między innymi petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zakazu łączenia emerytury policyjnej z wykonywaniem pracy zarobkowej lub prowadzeniem działalności gospodarczej: w przypadku kobiet przed ukończeniem 60 roku życia, a w przypadku mężczyzn – przed ukończeniem 65 roku życia.

Tę część posiedzenia Komisji można odsłuchać tutaj

Petycję przedstawił poseł Duszek, który poinformował, iż  petycja wniesiona została przez osobę fizyczną. Petycja mieści się w zadaniach Sejmu i spełnia wymogi formalne. Dalej poseł odczytał uzasadnienie petycji z jej treści, a następnie stwierdził, że niektóre aspekty postulatów zawartych w petycji są uregulowane w prawie. Dalej poseł odczytał opinię Biura Analiz Sejmowych, zdaniem którego realizacja postulatów zawartych w Petycji wprowadzałaby bezwzględny zakaz dodatkowego zarobkowania na emeryturze, który nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach Konstytucji.

Z-ca Dyrektora Departamentu Dariusz Szymkiewicz MSWiA – Takie same regulacje prawne o uposażeniu emerytalnym obejmują policjantów oraz inne służby… W ocenie MSWiA wyodrębnienie z tego grona jedynie funkcjonariuszy policji nie znajduje żadnego uzasadnienia – Podnoszę element dyskryminowania w ramach jednego resortu, Ewentualna zmiana przepisu wpłynęłaby dodatkowo  na obniżenie atrakcyjności służby w policji w stosunku do innych służb.
Publiczny charakter zadań zmusza policjantów do pełnienia służby w różnych warunkach i w różnych porach. Policjanci muszą być dyspozycyjni, podkreślił Dyrektor. To nie jest stosunek równości podmiotów, to są funkcjonariusze służb zmilitaryzowanych. Podsumowując: odniosę się do stanowiska Europejskiego Trybunału Praw Człowieka który sprzeciwił się zakazowi łączenia emerytury z pracą.

Przewodniczący Komisji – Jak wygląda sprawa wakatów w policji? Każde ograniczanie uprawnień będzie zniechęcać do szukania pracy w policji?

D. Szymkiewicz – Myślę, że to ważny element przemawiający, za odrzuceniem żądania zawartego w Petycji, choć sytuacja wakatów nie wygląda tak źle obecnie.

Przewodniczący Komisji – Proponuję nie uwzględniać żądania w petycji, czy są uwagi? Nie słyszę, więc Komisja postanawia nie uwzględniać żądania zawartego w Petycji 

(jp)

(przepraszam za jakość fotek, ale to są tylko screeny z kamery stacjonarnej rejestrującej posiedzenie Komisji.

P.S. Przypominam też, że została jeszcze jedna Petycja z tych pisanych przez Galla Anonima – dotycząca likwidacji możliwości stosowania przez policjantów POUCZEŃ. Komisja czeka na opinię Biura Analiz Sejmowych…