Joachim Brudziński: MAMY WSPÓLNY CEL. NSZZ Policjantów: WIĘC GO WSPÓLNIE REALIZUJMY.

ilustracja

Na portalu MSWiA zamieszczono wczoraj nagranie wystąpienia Ministra Joachima Brudzińskiego. Pan Minister wygłosił  rodzaj orędzia, odezwy skierowanej do wszystkich funkcjonariuszy. W podniosłym tonie poinformował policjantów o tym, o czym od minionego piątku wszyscy mundurowi już wiedzą.

Przedstawione bowiem w piątek 21 września 2018′ propozycje MSWiA wszyscy funkcjonariusze znają doskonale. Poznali je dzięki konsultacjom, jakie odbyły się we wszystkich strukturach związkowych a także śledząc komunikatory społeczne, portal nszzp.pl , bądź z bezpośrednich rozmów z kolegami. Mieli więc czas na wyrobienie sobie opinii o propozycjach MSWiA.

Opinie funkcjonariuszy w terenie zostały zebrane przez Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów i przedstawione na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Zarządu Głównego, które zostało zwołane w expressowym tempie i odbyło się w poniedziałek 24 września w Warszawie.

Ten nadzwyczajny tryb posiedzenia został wdrożony, gdyż po raz pierwszy od rozpoczęcia rozmów z MSWiA, pojawił się na stole pakiet propozycji zasługujących na uwagę i głębokie pochylenie się nad nim.

NSZZ Policjantów doceniło ten gest Pana Ministra dając temu wyraz w treści Komunikatu i Uchwały podjętej przez wszystkie, podkreślono – Zarządy Wojewódzkie – JEDNOGŁOŚNIE – co jeszcze mocniej podkreślono.
Uchwała zawierająca więc nie tyle stanowisko Zarządu Głównego, co swoisty rodzaj instrukcji poselskich naszego “suwerena” – inaczej mówiąc: opinię członków działających w strukturach terenowych, została przekazana jeszcze we wtorek Panu Ministrowi.

Zamieszczone na portalu MSWiA wystąpienie skierowane do pt. “Funkcjonariuszek i Funkcjonariuszy” można by w tej sytuacji rozumieć jako próbę dotarcia do środowiska policyjnego z pominięciem strony związkowej. Związkowcy: wolimy przyjąć te słowa jako chęć osobistego, autorskiego przedstawienia projektu porozumienia przez ministra.

NSZZ Policjantów oczekuje odpowiedzi Ministra na postulaty  “suwerena” sprecyzowane w przekazanej Ministrowi uchwale Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. I na kolejne spotkanie.

*****

Wkrótce spotkamy się także wszyscy na corocznych, kolejnych już XVII Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego. Odbędą się one w tym roku w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w niedzielę 30 września 2018 r.

Najlepszym prezentem dla środowiska policyjnego w tak uroczystej chwili, byłoby osiągnięcie tego wspólnego celu, o którym Pan Minister dzisiaj mówił, czyli ZAPEWNIENIE POLICJANTOM JAK NAJLEPSZYCH WARUNKÓW SŁUŻBY.

Ze związkowym pozdrowieniem.

***************

Poniżej nagranie wystąpienia ministra Joachima Brudzińskiego. Z uwagi na fatalną jakość dźwięku nagrania, zamieszczamy poniżej zapis treści wystąpienia.

Szanowne Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,

Poczucie bezpieczeństwa jest w życiu każdego człowieka jedną z fundamentalnych wartości. To wy swoją służbą zapewniacie to bezpieczeństwo. Od początku wielokrotnie podkreslałem, że moim zadaniem jako Szefa MSWiA w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego jest zapewnienie Wam jak najlepszych warunków służby i godnego wynagrodzenia.

Niestety mamy do czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami, między innymi w kwestii wynagrodzeń, zdajemy sobie sprawę z Waszych oczekiwań, robimy wszystko, by Wasze postulaty i możliwości budżetowe udało się pogodzić. W zeszłym tygodniu na spotkaniu ze stroną związkową przedstawiłem po raz kolejny propozycje zmian, które odnoszą się do wszystkich zgłoszonych przez Was postulatów.

Podkreślam, już przed wakacjami byliśmy gotowi do podpisania porozumienia. Gdyby to się udało wtedy istniała szansa, że wprowadzone zmiany będą mogły wejść w życie wcześniej. Dziś chcę przekazać Wam szczegóły dotychczasowych rozmów ze stroną społeczną. Zaproponowałem dodatkowe 253 złote podwyżki od 1 lipca 2019 roku dla wszystkich funkcjonariuszy. Podkreślam, to kwota dodatkowa. Niezależnie od tego, od 1 stycznia 2019 r. w ramach modernizacji otrzymacie średnio 309 zł podwyżki. Oznacza to, że w lipcu 2019 roku będziecie zarabiali około 1100 zł więcej, niż w 2015 roku.

Kolejna nasza propozycja dotyczy rozliczenia nadgodzin. Do tej pory jedynie strażacy mogli liczyć na płatne nadgodziny i to tylko w wysokości 60%. Proponuję, by od 1 lipca 2019 roku wprowadzić odpłatność w wysokości 100% stawki godzinowej dla wszystkich służb MSWiA. Pełnopłatne zwolnienia lekarskie to spełnienie kolejnego Waszego postulatu. Dotyczyłyby one Tych z Was, którzy są na pierwszej linii i na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, patrolując ulice, wyjeżdżając do pożarów, czy strzegąc naszych granic. W ciągu roku w stu procentach płatne byłoby pierwsze trzydzieści dni zwolnienia, natomiast za czas choroby powyżej 30 dni będzie wypłacane 80 procent uposażenia.

Od 1 stycznia 2013 roku, rząd PO-PSL wprowadził zasadę 25 lat służby i 55 lat życia. Oznacza to, że aby przejść na emeryturę mundurową – muszą być spełnione te dwa warunki. Chcemy zrezygnować z wymogu ukończenia 55 lat.

To dzięki ogromnemu wsparciu pana premiera Mateusza Morawieckiego te dobre propozycje czekają teraz na Waszą akceptację. Głęboko wierzę, że osiągniemy porozumienie. Bo mamy wspólny cel – zapewnienie Wam jak najlepszych warunków służby.

**********

(jp)