Jak zmienia się sytuacja kadrowa polskiej Policji w 2020 roku?

ilustracja

Dzięki danym otrzymanym w trybie dostępu do informacji publicznej przedstawiamy sytuację kadrową Policji na dzień 1 lipca 2020 roku, w okresie gdy w kraju nadal panuje epidemia koronawirusa.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Policji brakowało 4461 funkcjonariuszy, natomiast obecnie brakuje ich już 7842, w tym w służbie prewencyjnej 4776 funkcjonariuszy, w służbie kryminalnej 2279 oraz 173 w służbie śledczej!

 • przyjęto do służby w 2020 roku – 744 osoby,
 • zwolniono ze służby w 2020 roku – 4033 funkcjonariuszy,
 • najwięcej funkcjonariuszy odeszło do marca – 2242, do lutego 543, do maja – 416, do czerwca – 322 oraz do lipca 298, w lipcu przyjęto zaledwie 41 funkcjonariuszy,
 • na bezpłatnym urlopie przebywa obecnie – 236 funkcjonariuszy,
 • w dyspozycji Komendanta Głównego Policji jest – 64 funkcjonariuszy,
 • stanowiska finansowane przez samorządy – 36

Najgorsza sytuacja jeżeli chodzi o wakaty jest w:

 • województwo zachodniopomorskie – 660 – 14,00%,
 • KSP Warszawa – 1228 – 12,27%,
 • województwo lubuskie – 335 – 12,22%,
 • województwo dolnośląskie – 896 – 11,36%,
 • województwo pomorskie – 640 – 10,85%,
 • województwo łódzkie – 686 – 10,71%,
 • województwo wielkopolskie – 670 – 8,01%,
 • województwo warmińsko – mazurskie – 231 – 6,39%,
 • województwo opolskie – 139 – 5,67%,
 • województwo śląskie – 727– 5,83%,
 • CBŚP – 173 – 8,65%,
 • CPKP – 48 – 21,33%,
 • WSPol Szczytno – 35 – 14,34%,
 • SP w Słupsku – 27 – 15,34%,
 • CLKP – 10 – 8,62%,
 • CSP Legionowo – 25 – 8,93%,
 • BSW – 36 – 10,79%.

WAKATY W POLICJI W UJĘCIU GLOBALNYM – 7,59%

Globalne zatrudnienie w Policji – 95 500. W służbie kryminalnej (śledcza, sprawy wewnętrzne) służy obecnie 34 933 funkcjonariuszy, w tym kierownictwo 1873, w służbie prewencyjnej służy 63 301 funkcjonariuszy, w służbie kontrterrorystycznej jest 962 funkcjonariuszy, a w służbie wspomagającej 2999. W szkołach Policji służy ogółem 973 funkcjonariuszy.

Jeżeli chodzi o staż służby to wygląda to następująco:

 • poniżej 3 lat – 11057,
 • 3 -10 lat – 27405,
 • 11-15 lat – 21409,
 • 16 -20 lat – 15168,
 • 21- 30 lat – 19832,
 • powyżej 30 lat – 629.

Wiek funkcjonariuszy przedstawia się następująco:

 • poniżej 25 lat – 4483,
 • 25 – 30 lat – 10785,
 • 31 – 40 lat – 40687,
 • 41 – 50 lat – 34758,
 • powyżej 50 – 4787.

Wykształcenie:

 • wyższe – 55088,
 • policealne – 3241,
 • średnie – 37152,
 • zawodowe i podstawowe – 19

Kobiety w Policji:

– Ogółem 16 179 pań w mundurach, w tym w służbie kryminalnej 6648, prewencyjnej 8308, wspomagającej 1208 oraz kontrterrorystycznej 15. KSC – 9610, pozostali pracownicy – 8483.

– W KSC brakuje 540 osób, a pozostałych pracowników brakuje 454.

Analiza danych pokazuje, że prawdopodobnie m. in. w związku z pandemią koronawirusa sytuacja kadrowa w Policji się nie poprawia i dlatego Rząd RP musi podjąć pilne działania aby uchwalić zapowiadany program rozwoju służb mundurowych na lata 2021 – 2025, co jest zawarte w porozumieniu z 8 listopada 2018 roku pomiędzy Ministrem SWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych.

Pozwoli to na wprowadzenie dodatków progresywnych, tak aby trafiły one do policjantów, którzy mają kolejno 5,10,15,20 itd. lat służby. Będzie to doskonałe uzupełnienie “świadczenia motywacyjnego”, które wejdzie prawdopodobnie w życie z dniem 1 października 2020 roku.

Mimo korzystnych rozwiązań jakie przyjęto w ostatnim czasie dzięki działaniom protestacyjnym NSZZ Policjantów wspartych oddolnie przez funkcjonariuszy, a mianowicie 2 podwyżek w 2019 i 2020 roku, płatnych nadgodzin oraz zmiany systemu emerytalnego zmniejszenia wakatów nie widać, istotnego wzrostu liczby kandydatów również. Oczekiwania policjantek i policjantów oraz kandydatów do służby są jak widać jeszcze znacznie większe jeżeli chodzi o ich status materialny.

Warto pamiętać, aby w związku z opisaną sytuacją nikomu w MSWiA i KGP nie przyszło do głowy obniżenie kryteriów przyjęcia do służby. Odbyłoby się to ze szkodą dla naszej formacji, w tym jej wizerunku i poziomu realizacji coraz większej ilości różnych zadań, gdzie potrzebne są osoby z dużą wiedzą ogólną oraz odporne psychicznie na stres i inne niedogodności służby.

Biuro prasowe Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego