Jak kwestię rozliczania ponadnormatywnego czasu służby interpretują urzędnicy Komendy Głównej Policji – pismo Biura Kadr KGP

ilustracja

Środowisko policyjne jest zbulwersowane pismem Komendy Głównej Policji skierowanym do wszystkich Komendantów Wojewódzkich, Komendanta Stołecznego Policji oraz Komendanta CBŚP i Komendantów Szkół Policji w sprawie rozliczania ponadnormatywnego czasu służby.

Pismo zawiera bowiem wyjątkowo tendencyjną interpretację ustawy z 19 lipca 2019′ o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnych funkcjonariuszy, która weszła w życie 12 września 2019′ z mocą od 1 lipca 2019′.

Z uwagi na błędną interpretację części przepisów, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2019′ wymienione pismo uznajemy za wyjątkowo szkodliwe i niepotrzebne. – pisze Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski w swoim piśmie skierowanym na ręce Komendanta Głównego Policji.

Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów publikujemy w osobnym artykule na naszej stronie.

W załączniku pismo Biura Kadr KGP z 21 października 2019′