IX Konferencja Naukowa „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”

ilustracja

26 lutego br., już po raz dziewiąty na wrocławskim Ostrowie Tumskim, pod patronatem Metropolity Wrocławskiego abp. dr. Józefa Kupnego, konferowano na temat racjonalizacji procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych. Wydarzenie jest kolejnym krokiem ku zwiększeniu świadomości organizatorów uroczystości religijnych, w zakresie wyzwań jakie niesie zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie ich odbywania, co wymaga odpowiedniego przygotowania prawnego, administracyjnego i organizacyjnego.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Bezpieczeństwa Społecznego Fundacji Obserwatorium Społeczne, a współorganizatorami Akademia Pożarnicza w Warszawie, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademia Nauk Stosowanych WSGE w Józefowie, Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

Komitet naukowo-organizacyjny, w skład którego wchodził wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów insp. dr hab. Aleksander Babiński, prof. APwSz, określił, że celem konferencji jest poszukiwanie naukowo uzasadnionych sposobów doskonalenia procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych. W ranach spotkania podjęto się rozwiązania następujących problemów: W jakim aspekcie prowadzić badania bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych? Jaka jest odpowiedzialność prawna organizatorów uroczystości religijnych? Jak sprawnie i bezpiecznie zorganizować uroczystości religijne? Uzyskaniu odpowiedzi na drugi z problemów służyło wystąpienie wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów, który przedstawił uczestnikom zagadnienia odpowiedzialności administracyjnej, cywilnej i karnej organizatorów uroczystości religijnych.

W czasie obrad uwagę poświęcono prawu i edukacji jako narzędziom w procesie zapewnienia bezpieczeństwa. Akcentowano znaczenie informacji, wiedzy, ryzyka i kształcenia. Poruszano też kwestie bezpieczeństwa w różnorodnych kontekstach (duszpasterskich, socjologicznych, akademickich).

Połączenie wiedzy naukowej środowisk akademickich z doświadczeniem praktyków tj. przedstawicieli instytucji religijnych, specjalistów ds. bezpieczeństwa, w tym funkcjonariuszy formacji mundurowych na co dzień odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, pozwoliło osiągnąć zamierzony cel.