II Pielgrzymka Motocyklowa Policjantów

ilustracja

W piątek ruszyła „II Pielgrzymka Motocyklowa Policjantów woj. pomorskiego”  w ramach XXII Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego. Z uczestnikami pielgrzymki spotkał się nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku oraz  podinsp. Józef Partyka Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. pomorskiego życząc szerokiej  drogi. Kolejni uczestnicy spoza garnizonu pomorskiego dołączają na trasie przejazdu.