I Posiedzenie w 2023 roku Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu 

ilustracja

Zebranie w dniu 5 stycznia 2023 roku rozpoczął Przewodniczący ZT st. asp. Mateusz Przybyłowski, który powitał przybyłe na zebranie osoby:

-Dowódca OPP Poznań insp. Jarosław Echaust

-Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów mł. insp. Andrzej Szary

-Wiceprzewodniczących ZT, Przewodniczących Kół z OPP Poznań

 

Następnie Przewodniczący ZT przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu oraz ważniejsze rzeczy które dotyczyły NASZEJ jednostki od poprzedniego posiedzenia tj. 30 sierpnia 2022 roku.

 

Udało się zrealizować:

 

UCHWAŁA NR XIII/2022

 

Przyznać jednorazowe stypendia naukowe w 2022 roku, w wysokości 200 zł dla dzieci członków NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu, które złożyły wnioski do Komisji Stypendialnej, a nie zakwalifikowały się do wyróżnienia przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa Wielkopolskiego.

 

Uroczyste wręczanie stypendiów naukowych odbędzie się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, w 2022 roku. Dokładny termin zostanie ustalony z Dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów powiadomi rodziców wyróżnionych dzieci o terminie uroczystości. Zgodnie z obowiązującymi warunkami przyznawania stypendiów naukowych, zapraszamy do udziału w tej uroczystości wyróżnione dziecko wraz z prawnymi opiekunami.

 

Ewentualne przyznanie stypendiów naukowych w 2023 roku, będzie uwarunkowane możliwościami finansowymi ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu, oraz podjętą stosowną Uchwałą.

 

-18 listopada zostały wręczone stypendia (1 KP – 1 dziecko, 2 KP – 3 dzieci, 4 KP – 1 dziecko, PW – 3 dzieci,

Sztab – 2 dzieci) Ponadto 6 dzieci załapało się na stypendium wojewódzkie (3 KP – 3 dzieci, EiR – 2 dzieci,

Sztab – 1 dziecko)

 

UCHWAŁA NR XIV/2022

 

Wyrazić poparcie w roku 2022 i latach następnych, dla inicjatywy przyznawania wyróżnień dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w teście sprawności fizycznej- zgodnie z Regulaminem z dnia 4 sierpnia 2017 roku Dowódcy OPP w Poznaniu, Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. wlkp. i Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu.

 

Załącznik Regulamin z dnia 4 sierpnia 2017 roku.

 

– 7 grudnia sporządzono protokół nr 1 z wynikami – wyróżnienia w 2023 roku (dodatkowo nagroda finansowa od ZW NSZZ Policjantów dla członków NSZZ Policjantów OPP Poznań)

 

UCHWAŁA NR XV/2022

 

Wykonać kalendarze na 2023 rok dla członków NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu, w ilości 500 egzemplarzy – koszt całkowity inwestycji nie przekroczy 2000 złotych. Na kalendarzach zostaną umieszczone instytucje oraz firmy, które wspierają działania statutowe Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu.

 

Odpowiedzialny za zrealizowanie kalendarzy Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów OPP

w Poznaniu st. asp. Mateusz Przybyłowski.

 

Kalendarze sporządzono i przekazano na pododdziały

 

UCHWAŁA NR XVI/2022

 

Zorganizować III Ogólnopolskie Policyjne Zawody Wędkarskie „Bezpieczny Spławik 2023” o Puchar

 

Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu”

 

Powołano Komitet Organizacyjny w składzie:

 

-Przewodniczący ZT kol. Mateusz Przybyłowski

 

-Przewodniczący Koła 3 KP kol. Tomasz Kulas

 

-Przewodniczący Koła PPPS kol. Krzysztof Tomczak

 

Termin zawodów 17.06

 

UCHWAŁA NR XVII/2022

 

Zrobić paczki świąteczne – gwiazdkowe w 2022 roku, dla członków NSZZ Policjantów OPP

w Poznaniu. Kwota przeznaczona na osobę to 70 zł.

 

W celu zrealizowania tej inwestycji został powołany zespół z Wiceprzewodniczących ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu:

 

-Przewodnicząca Zespołu – kol. Agnieszka Wrona – Wiceprzewodniczący ZT,

 

-Członek Zespołu – kol. Krzysztof Tomczak – Wiceprzewodniczący ZT,

 

-Członek Zespołu – kol. Łukasz Szymaś – Wiceprzewodniczący ZT,

 

Paczki przekazano na początku grudnia 2022 roku członkom (w tym roku pomagaliśmy w organizacji paczek ZT z terenu Poznania i Powiatu Poznańskiego – prawie 2100 paczek a całość zamówienia na prawie 150 000 zł). Podziękowania dla Wiceprzewodniczącej ZT kol. Agnieszka Wrona za organizację paczek

 

UCHWAŁA NR XVIII/2022

 

W związku ze złożonym wnioskiem Przewodniczącego Koła nr 8 – Emeryci i Renciści NSZZ Policjantów OPP Poznań kol. Marek Krejza – poprzeć działania w organizacji „I Spotkania Integracyjnego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów OPP Poznań” we wrześniu 2022 roku na terenie Restauracji Olimpia członków tego Koła wraz z zaproszonymi osobami.

 

Odpowiedzialni za organizację spotkania – Przewodniczący Koła EiR kol. Marek Krejza oraz Przewodniczący ZT kol. Mateusz Przybyłowski.

 

-16 września odbyło się spotkanie

 

UCHWAŁA NR XIX/2022

 

Rekomendować podczas WKSWD NSZZ Policjantów woj. wlkp. na Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego mł. insp. Andrzeja Szary w VIII Kadencji.

 

Kol. Andrzej Szary jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego ZW

 

Ponadto:

 

31.08 – posiedzenie Zarządu KKOP

 

2.09 – uroczystości XX-lecia GR KMP Poznań

 

6.09 – uroczystości z wręczeniem wyróżnień NSZZ Policjantów na KP Poznań Nowe Miasto

 

9.09 – Uroczystości pogrzebowe podkom. Mateusz Busz (KMP Poznań)

 

13.09 – spotkanie z nowo przyjmowanymi policjantami do Wlkp. Policja

 

16.09 – I spotkanie integracyjne Koła EiR NSZZ Policjantów OPP Poznań

 

22-23.09 – posiedzenie ZW NSZZ Policjantów woj. wlkp.

 

27.09 – Jubileuszowe V zawody w podciąganiu na drążku

 

28.09 – spotkanie organizacyjne w KP Pobiedziskach w sprawie turnieju siatkówki

 

29.09 – gala NSZZ Policjantów woj. łódzkiego

 

30.09 – posiedzenie Zarządu KKOP

 

5.10 – wybory region IPA Poznań

 

8.10 – turniej siatkówki o Puchar Komendanta KP Pobiedziska

 

10-11.10 – Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Delegatów NSZZ Policjantów woj. wlkp. – Przewodniczącym został wybrany kol. Andrzej Szary, natomiast Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów OPP Poznań – Wiceprzewodniczącym ZW

 

13.10 – spotkanie z policjantami 3 KP oraz 4 KP

 

14.10 – spotkanie z policjantami PPPS

 

21.10 – konferencja profilaktyczna rak piersi w KWP Poznań oraz spotkanie integracyjne KP Wilda

 

22.10 – zawody kulturystyczne „Mistrzostwa Wielkopolski w Grodzisku Wlkp.”

 

25.10 – spotkanie z policjantami PW

 

27.10 – spotkanie CBŚP Poznań oraz 2 KP

 

2.11 – spotkanie z policjantami 1 KP

 

3.11 – posiedzenie Zarządu KKOP

 

4.11 – turniej piłki nożnej ZT NSZZ Policjantów KMP Konin

 

9.11 – MANIFESTACJA WARSZAWA

 

17.11 – uroczystości NSZZ Policjantów w KMP Poznań

 

18.11 – Stypendia Naukowe ZW NSZZ Policjantów woj. wlkp. (w tym 4 dzieci z OPP Poznań)

 

19.11 – halowy turniej piłki nożnej o Puchar KMP Poznań – wygrany przez drużynę OPP Poznań

 

2.12 – posiedzenie Zarządu KKOP

 

5.12 – posiedzenie ZW NSZZ Policjantów woj. wlkp.

 

7.12 – Sporządzenie protokołu nr 1 dot. przyznania wyróżnień dla policjantów OPP Poznań, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w teście sprawności fizycznej w 2022 roku

 

8-9.12 – Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza Delegatów NSZZ Policjantów – z Wlkp. kol. Andrzej Szary wybrany Wiceprzewodniczącym ZG, kol. Jan Wodziński wybrany członkiem GKR, natomiast Przewodniczący ZT NSZZP OPP Poznań był sekretarzem Zjazdu

 

12.12 – Gala Stypendia Naukowe OPP Poznań

 

13.12 – otwarcie pokoju NSZZ Policjantów w KP Wilda

 

16.12 – spotkanie z policjantami 2 KP

 

Sporządzano 3 wnioski do Kapituły Kryształowej Gwiazdy w omawianym okresie czasu (3 KP oraz PW)

 

Udzielono w omawianym okresie czasu pomocy prawnej (4 KP oraz PPPS)

 

Ponadto Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu w omawianym okresie czasu odwiedził Koła Związkowe:

 

1 KP – 1 2 KP – 2 3 KP – 1 4 KP- 1 PW -1 PPPS – 1

 

Przepraszam jak o jakiejś inicjatywie zapomniałem.

 

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu jednogłośnie przyjął:

 

UCHWAŁA NR XIX/2022

 

Zakupić na pododdziały elektryczne urządzenia do czyszczenia butów

 

3 KP już posiada tj. po jednym urządzeniu na 1 KP, 2 KP, 4 KP, PW, PPPS, Sztab

 

UCHWAŁA NR XX/2022

 

Przyznać członkom NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu nagrody rzeczowe w postaci noża z naniesionymi treściami na dwóch stronach ostrza. Wyróżnienie takie przysługiwało by policjantowi-członkowi NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu, który w danym roku kalendarzowym osiągnie wiek 25-lat służby w Policji, oraz od min. 2 lat służy w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu. Wręczenie wyróżnień następuje w sposób uroczysty.

 

Kontynuacja Uchwały nr VI/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku.

 

UCHWAŁA NR XXI/2022

 

Zaakceptować wnioski złożone przez Przewodniczących Kół o medale NSZZ Policjantów dla policjantów przechodzących w stan spoczynku z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu.

 

UCHWAŁA NR XXI/2022

 

W związku ze złożonym wnioskiem Przewodniczącego Koła nr 8 – Emeryci i Renciści NSZZ Policjantów OPP Poznań kol. Marek Krejza – poprzeć działania w organizacji corocznych Spotkań Integracyjnych Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów OPP Poznań w miesiącu wrzesień członków tego Koła wraz z zaproszonymi osobami.

 

Odpowiedzialni za organizację spotkania – Przewodniczący Koła EiR kol. Marek Krejza oraz Przewodniczący ZT kol. Mateusz Przybyłowski.

 

Przybyły na zebranie Dowódca OPP Poznań insp. Jarosław Echaust podziękował za zaproszenie i zadeklarował wsparcie w inicjatywach integrujących środowisko policjantów z jednostki. Dowódca zadeklarował wolę zorganizowania zawodów sportowych np. koszykówki oraz organizację uroczystej zbiórki z okazji Święta Policji dla policjantów OPP Poznań (oczywiście Zarząd Terenowy wspomoże inicjatywy : )

 

Przewodniczący ZW mł. insp. Andrzej Szary podziękował za inicjatywy Zarządu Terenowego w 2022 roku oraz zadeklarował wsparcie w realizacji planów w Nowym 2023 Roku. Przewodniczący omówił temat podwyżek, kursów aspiranckich oraz podoficerskich, dodatków terenowych, funkcyjnych oraz stażowych które będą wchodzić w tym roku.

 

W trakcie WOLNE GŁOSY I WNIOSKI zostały poruszone tematy:

 

-pożegnania osób odchodzących na zasłużoną emeryturę

 

-pasek od wypłaty

 

-zasiłek statutowy za urodzenie dziecka Członka NSZZ P z OPP P-ń,

 

-przyjazd na OPP Poznań Przewodniczącego ZG kol. Rafał Jankowski i spotkanie z policjantami

 

-ewentualne wsparcie policjantów z Funduszu Prewencyjnego PZU,

 

-Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów OPP Poznań zademonstrował tablo który nasz zarząd otrzymał na ostatnim spotkaniu od Przewodniczącego ZG.