Hołd Ofiarom Stanu Wojennego oddali przedstawiciele NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego

ilustracja

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, mł. insp. Andrzej Szary oraz Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów asp. Mateusz Przybyłowski złożyli pod Pomnikiem Czerwca Poznańskiego 1956r. wiązankę kwiatów oddając hołd Ofiarom Stanu Wojennego.

Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z „Solidarnością”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku.

Stan wojenny wprowadzono na mocy podjętej niejednomyślnie uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – tymczasowego, niekonstytucyjnego organu władzy, a faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych. Został on poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku.