Gala z okazji 25-lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

ilustracja

5 listopada w Jachrance odbyła się gala z okazji 25-lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Na sali obecni byli komendanci wojewódzcy, kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, komendanci szkół Policji i dyrektorzy biur KGP. Nie zabrakło również przedstawicieli stowarzyszeń: Michała Wykowskiego z Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., prezesa Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP nadinsp. w st. spocz. Adama Rapackiego, Marka Górnickiego prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP oraz przedstawicieli NSZZP z podkom. Rafałem Jankowskim na czele.  Na uroczystości przyjechał również pułkownik Milan Stepanek, były przewodniczący związku zawodowego policjantów w Czechach a obecnie komendant szkoły policyjnej. Koledzy z Czech oraz Słowacji stworzyli swoją fundację wzorując się na Fundacji działającej w Polsce. Ale najważniejsi na uroczystości tego dnia byli – podopieczni Fundacji, którzy przyjechali z całej Polski.

Podczas gali wręczone zostały Medale „Szlachetnemu Sercu – Cordi Nobile”. Wyjątkowy medal zaprojektowany został przez Bożenę Roland w 2010 r., a przyznawany jest przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w uznaniu szczególnego wkładu w rozwój i wspieranie Fundacji. Jest to najwyższe wyróżnienie, którym Fundacja honoruje ludzi o wielkim sercu niosącym pomoc rodzinom poległych funkcjonariuszy Policji. Medalem został nagrodzony NSZZ Policjantów jak również pośmiertnie Andrzej Żwański przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w latach 1995-1999. W podziękowaniu za wspieranie Fundacji wręczone zostały również statuetki jubileuszowe, które otrzymali m.in. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego Marian Boguszyński.

Warto tu podkreślić, że NSZZ Policjantów od początku istnienia Fundacji wspiera jej działalność, a nawet uczestniczy bezpośrednio w jej pracy. Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Marek Osiejewski jest Wiceprzewodniczącym Zarządu Fundacji.

Szef MSWiA podczas swojego wystąpienia odniósł się do rozwiązań dotyczących nowego świadczenia pieniężnego dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. – Państwo ma obowiązek wobec funkcjonariuszy i ich najbliższych. Obowiązek objęcia ich opieką. Dlatego kilka dni temu przedstawiłem projekt ustawy o świadczeniu dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Projekt ustawy zakłada dożywotnie, bezwarunkowe wsparcie dla wdowy i wdowca. Będzie ono wynosiło tyle, ile średnie uposażenie w danej formacji. Wsparcie w wysokości 50 proc. tej kwoty będą otrzymywały także dzieci i rodzice poległego. Chcę, żebyście mieli pewność, że państwo polskie zawsze będzie o Was pamiętać. I zawsze będzie dbać o Wasze rodziny, dzieci, starszych rodziców. To jest nasz obowiązek.

Komendant Główny Policji bardzo gorąco podziękował wszystkim zaangażowanym w pracę Fundacji, wszystkim darczyńcom wspierającym Fundację i podopiecznym Fundacji za jedność i siłę. Szczególne podziękowania skierował również do ministra SWiA Mariusza Kamińskiego za projekt ustawy, która dotyczy świadczenia pieniężnego dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił też, że wszyscy podopieczni Fundacji mogą zawsze liczyć na kierownictwo polskiej Policji.

Galę rozpoczęła piosenka “Drogi Bracie” autorstwa Krzysztofa Ciborskiego, przy produkcji której wsparcia udzielał Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Zachęcamy do posłuchania.