FZZSM: odpowiedź MSWiA na pismo w sprawie art. 15a

ilustracja

Na ręce Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Marcina Kolasy wpłynęła 11 stycznia br. odpowiedź MSWiA na pismo FZZSM z 7 listopada 2017′ w sprawie nowelizacji art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.

Odpowiedź sygnowana jest przez Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego.

W piśmie po raz kolejny podnosi się fakt włączenia Służby Celnej do systemu zaopatrzeniowego, jako przyczynę, już nie opóźnienia, jak wskazywano poprzednio, lecz braku dalszego procedowania zmian w omawianej ustawie.

(…) Przedstawiając powyższe informacje należy zaznaczyć, iż obecnie nie są prowadzone prace nad wprowadzeniem zmiany w ustawie (…) – napisał wiceminister Zieliński.

Odpowiedź MSWiA w załączniku