Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. lubelskiego powiększyła się o dodatkowych członków.

ilustracja

2 października 2020 r. w sali konferencyjnej „Domu na Podwalu” w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. lubelskiego. Rada Federacji podczas posiedzenia rozpatrzyła wnioski Aleksandra Fita – Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony oraz Urbana Kolmana – Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP o przyjęcie ich organizacji w skład Federacji ZZ SM woj. lubelskiego w charakterze Członków Wspierających Federację.

Rada Federacji jednogłośnie podjęła uchwałę o przyjęcie w/w organizacji związkowych w skład Rady widząc zbieżność wspólnych celów i zadań. Należy dodać, że OZZ PO zrzesza formacje uzbrojone składające się głównie z pracowników kwalifikowanych natomiast ZLP w RP zrzesza przede wszystkim strażników leśnych.

Aktualnie Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. lubelskiego zrzesza siedem organizacji związkowych: NSZZ Policjantów woj. lubelskiego, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, ZZ Strażaków „Florian”, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, ZZ Celnicy.PL, OZZ Pracowników Ochrony oraz ZLP w RP. Liczymy na doskonałą współpracę zrzeszonych formacji na poziomie województwa lubelskiego.