Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych domaga się pilnego spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

ilustracja

Mając na uwadze terminy realizacji zobowiązań zapisanych w Porozumieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z organizacjami związkowymi reprezentującymi interesy funkcjonariuszy z dnia 8 listopada 2018 roku, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wyraża głębokie zaniepokojenie o dotrzymanie wszystkich zapisów tego Porozumieniu.

W związku z powyższym Federacja upoważnia Przewodniczącego, aby zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zorganizowanie z jego osobistym udziałem pilnego spotkania z członkami Zespołu odpowiedzialnego za realizację Porozumienia.

Strona społeczna oczekuje, że strona rządowa przedstawi rozwiązania dotyczące m.in. art. 15a ustawy emerytalnej, programu rozwoju służb, nagrody przedemerytalnej oraz “L-4