Działacze Zarządu Terenowego NSZZ FSG w Łodzi uhonorowani „Krzyżem Niepodległości”

ilustracja

21 listopada 2018 r. przedstawiciele Zarządu Terenowego przy PSG w Łodzi uczestniczyli w Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Łodzi.

Podczas uroczystej kolacji Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy PSG w Łodzi kol. Janusz Lasota oraz Wiceprzewodnicząca Zarządu Terenowego kol. Katarzyna Nowosielska Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zostali wyróżnieni “Krzyżem Niepodległości” za patriotyczną postawę i działalność związkową.

Odznaczenia wręczył Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski wraz z Wiceprzewodniczącym Andrzejem Szarym i Wiceprzewodniczącym Krzysztofem Balcerem.

Nasi Związkowcy podziękowali Przewodniczącemu NSZZ Policjantów Rafałowi Jankowskiemu za dotychczasową współpracę i okazane wsparcie w czasie akcji protestacyjnej.

Koleżance Katarzynie i Koledze Januszowi gratulujemy tak zacnego i zasłużonego wyróżnienia.

Fotografie: ZT