DOLNOŚLĄSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI – PAMIĘĆ POLEGŁYM I POMORDOWANYM POLICJANTOM

ilustracja

W ramach dolnośląskich obchodów Święta Policji 15 lipca 2020 r. we Wrocławiu złożone zostały wieńce oraz znicze pod pomnikami poległych i zamordowanych policjantów. W ten sposób funkcjonariusze oddali hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli. Podczas tegorocznych obchodów w uroczystościach, oprócz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i jego dwóch Zastępców, wzięła udział kilkuosobowa delegacja reprezentująca kadrę kierowniczą dolnośląskiej Policji oraz poszczególni przedstawiciele zaproszonych stowarzyszeń i związków.

Komendanci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oddają hołd Pod Tablicą Pamięci w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Obchody Święta Policji na Dolnym Śląsku rozpoczęły się od jednego z najważniejszych momentów podczas corocznych obchodów, oddania hołdu poległym i zamordowanym policjantom. W godzinach porannych, w 101 rocznicę powołania Policji Państwowej, po wystawieniu wart honorowych i wspólnej modlitwie, złożono znicze na terenie Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga, przed tablicą ku czci funkcjonariuszy zamordowanych przez NKWD w Twerze.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – insp. Dariusz Wesołowski wspólnie z Zastępcami – mł. insp. Mariuszem Bużdyganem oraz podinsp. Robertem Frąckowiakiem, delegacja reprezentująca kadrę kierowniczą dolnośląskiej Policji, kapelani dolnośląskiej Policji oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, oddali w ten sposób hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

W dalszej części obchodów na terenie Cmentarza Osobowickiego wieńce i znicze złożone zostały pod Pomnikiem Poległych Policjantów. W uroczystościach oprócz Komendanta Wojewódzkiego Policji i jego Zastępców, delegacji kadry kierowniczej dolnośląskiej Policji oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, a także związków zawodowych policjantów i pracowników Policji.

Dzisiejsze obchody zakończyły się pod Tablicą Pamięci w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oddaniem hołdu tym, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, zginęli w trakcie służby. Wiązanki i znicze złożone zostały przez Komendanta Wojewódzkiego Policji i jego Zastępców oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”.

„Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia”. Ten fragment ślubowania, dla poległych policjantów, również z Dolnego Śląska, spełnił się w najtragiczniejszy sposób. Chroniąc bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, ponieśli oni ofiarę najwyższą. Również rodziny policjantów ponoszą największą cenę za wybór, jakiego dokonali funkcjonariusze, wstępując do Policji.

(KWP we Wrocławiu/js)