DOBRO TO JEDNA Z NIELICZNYCH RZECZY, KTÓRE SIĘ MNOŻĄ KIEDY SIĘ JE DZIELI

ilustracja

Tysiące policjantów z całego kraju wspierają Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach w jej działalności. Ich zaangażowanie to nie tylko comiesięczne wpłaty na konto Fundacji, ale także szereg inicjatyw organizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, których celem jest pomoc podopiecznym Fundacji.

Na koniec tego roku Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek oraz Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów podinsp. Sławomir Koniuszy przekazali Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach dodatkowe 13 tysięcy złotych zebrane w lipcu 2020 r. podczas Rajdu Rowerowego Wzdłuż Granic Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rajd Rowerowy Wzdłuż Granic Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbył się w dniach 24-27 lipca 2020 r. W tym czasie siedmiu rowerzystów, do których na trasie rajdu dołączali kolejni (zarówno policjanci, jak i cywile), przejechało 800 km, odwiedzając wszystkie powiaty Warmii i Mazur i zbierając fundusze na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Pomysłodawcą i organizatorem rajdu był kom. Mirosław Cydzik Zastępca Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Olsztynie, który powiedział: „Jesteśmy zapalonymi rowerzystami, więc jest to dla nas po prostu kolejny trening na rowerze, a przy okazji możemy wesprzeć działalność Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Na co dzień służba to przede wszystkim pomoc innym, a tym rajdem chcemy zasygnalizować, że policjanci każdego dnia wypełniają rotę ślubowania i czasami oni i ich rodziny płacą za to najwyższą cenę”.

Inicjatywa spotkała się z aprobatą ze strony Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, a wsparli ją samorządowcy i sponsorzy.

Dzięki hojności darczyńców zebrano 13 tysięcy złotych, które Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek oraz Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów podinsp. Sławomir Koniuszy przekazali na konto Fundacji.

Więcej na temat policyjnego rajdu rowerowego można przeczytać na naszej stronie https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/70962,Policyjny-Rajd-Rowerowy-przez-Warmie-i-Mazury.html?search=90745797

(az/tm)

Na fotografii ilustracyjnej nadinsp. Tomasz Klimek trzyma czek na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Podległych Policjantach, obok stoi podinsp. Sławomir Koniuszy