KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONYZ BRONIĄ_BYDGOSZCZ (1)