Demonstracja przeciwko planom Unii Europejskiej dotyczącym powrotu do “polityki oszczędności”

ilustracja

12 grudnia w Brukseli odbyła się demonstracja przeciwko planom Unii Europejskiej dotyczącym powrotu do “polityki oszczędności”, co może zmusić kraje do obcięcia 45 miliardów EUR z ich budżetów tylko w przyszłym roku. Może to również skutkować cięciami w obszarze Policji na co naszej zgody być nie może,

Związkowcy z całej Europy, w tym przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych w tym oczywiście Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przyłączyli się do demonstracji zorganizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych. Na miejscu spotkaliśmy szefa OPZZ oraz funkcjonariuszy policji, straży granicznej oraz służby więziennej z Litwy.

 


EKZZ obawia się, iż czternaście państw członkowskich EU będzie zmuszonych dokonać ogromnych cięć budżetowych lub zebrać równoważną kwotę z podatków, począwszy od stycznia 2024 roku zgodnie z nowym “Paktem Stabilności i Wzrostu” – chyba, że zostaną wprowadzone postulowane zmiany. Przepisy fiskalne UE zostały zawieszone w 2020 r., po to aby poradzić sobie z gospodarczymi skutkami pandemii, ale mają zostać przywrócone już w styczniu 2024 roku.

EKZZ i jej organizacje członkowskie, w tym NSZZ Policjantów w czasie demonstracji poruszały kwestie m.in. w zakresie:

  • Zasad zarządzania gospodarczego, które stawiają dobrostan ludzi i planety ponad arbitralne granice, w tym poprzez „złotą zasadę” dotyczącą inwestycji publicznych, która wyłącza inwestycje na rzecz celów społecznych i klimatycznych UE oraz sprawiedliwej transformacji z limitów wydatków
  • Utrzymania skutecznych unijnych mechanizmów solidarności wprowadzonych podczas pandemii, takich jak Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które powinny mieć charakter trwały, aby zapewnić równe warunki działania w zakresie inwestycji.
  • Dalszego przedłużenie o rok „ogólnej klauzuli wyjścia” Paktu Stabilności i Wzrostu, aby zapewnić odpowiedni czas na osiągnięcie trwałej reformy zasad zarządzania gospodarczego.
  • Konieczności dla inicjatyw zapewniających sprawiedliwe warunki pracy dla pracowników, w tym lepsze miejsca pracy i wyższe płace, wsparcie dla rokowań zbiorowych, lepsze warunki pracy i położenie kresu niepewnemu zatrudnieniu.

Na czele Reprezentantów z Polski stał oczywiście Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów kol. Rafał Jankowski.

 

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów