Dar Zarządu Głównego NSZZ Policjantów dla kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Twerze.

ilustracja

Aktem Darowizny Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przekazał Kościołowi pw. Miłosierdzia Bożego w Twerze organy elektroniczne. Organy zagrają już podczas wszystkich uroczystości w Miednoje związanych z rocznicą mordu na polskich policjantach. Deklarację zakupu organów dla kościoła Miłosierdzia Bożego w Twerze złożył Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów przebywający w Miednoje w ubiegłym roku wraz z Wiceprzewodniczącym Kazimierzem Barbachowskim. 

…Wszem, wobec i każdemu z osobna, uroczyście i ceremonialnie oznajmiamy, iż naszą niezaprzeczalną wolą: Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów jest by naszemu Katolickiemu Kościołowi pw. Miłosierdzia Bożego w Twerze przekazać w darze Organy Elektroniczne, co uczyniwszy, o wielkiej admiracji naszej zapewniamy… – czytamy w uroczystym, stylizowanym Akcie Darowizny z 7 listopada Anno Domini 2017′

Akt Darowizny podpisali

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Piotr Malon

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Marek Osiejewski

Warszawa
7 listopada Anno Domini 2017′

 

Akt Darowizny w załączniku

ZAŁĄCZNIKI