Czy uprawnienia służb specjalnych w zakresie inwigilacji obywateli należy poszerzyć czy raczej ograniczyć?

ilustracja

Uprawnienia służb specjalnych w zakresie inwigilacji obywateli należy poszerzyć czy raczej ograniczyć?  Kilkadziesiąt tysięcy osób posiadających dostęp do informacji niejawnych zostanie ponownie prześwietlonych przez służby, a wraz z nimi ich bliscy.

Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych, w trybie pilnym przygotowuje projekt nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych, która zmieni zasady wystawiania certyfikatów bezpieczeństwa pozwalających na dostęp do tajemnic państwowych.

W przeprowadzonym przez SW Research sondażu największa grupa respondentów (45 proc.) uważa, że należy ograniczyć uprawnienia służb specjalnych w zakresie inwigilacji obywateli. Za poszerzeniem takich uprawnień opowiedziało się tylko 9 proc. ankietowanych.

Co czwarty badany (26 proc.) optuje za pozostawieniem tych uprawnień bez zmian, a co piąty (20 proc.) nie umiał zająć w tej sprawie jednoznacznego stanowiska.

– Im wyższy poziom wykształcenia, tym silniejsze przekonanie o konieczności ograniczenia działania służb specjalnych. Widać również istotne różnice na osi miasto – wieś: mieszkańcy terenów wiejskich są częściej przekonani, że obecne uprawnienia są na odpowiednim poziomie lub nie mają zdania na ten temat – informuje dodatkowo agencja badawcza SW Research.

więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej