Czy pomoc prawna pomiędzy jednostkami policji to działalność gospodarcza?

ilustracja

Komenda Wojewódzka Policji, wykonując wynikające z ustawy o Policji zadania statutowe w postaci pomocy prawnej, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie działa jako podatnik VAT.
Zadania takie wynikają wprost z ustawy i nie mają charakteru cywilnoprawnego, a rozliczenia obejmują jedynie zwrot kosztów i komenda nie zarabia na tych czynnościach. Do czynności tych ma zatem zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 7 grudnia 2018 r., sygn. I SA/Kr 1009/18.

Wniosek o interpretację
Komenda Wojewódzka Policji wystąpiła o wydanie interpretacji w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. We wniosku wskazała, że w celu realizacji zadań statutowych wykonuje w ramach pomocy prawnej czynności zlecone przez inne jednostki Policji będące odrębnymi dysponentami środków budżetowych i jednocześnie odrębnymi podatnikami VAT, obejmujące holowanie, parkowanie i przewóz pojazdów, a także ekspertyzy kryminalistyczne, stawiennictwo świadka, okazanie oraz delegacje.

W związku z realizacją powyższych czynności Komenda ponosi szereg wydatków, którymi obciąża następnie jednostkę zlecającą…

Więcej…