„Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć”

ilustracja

21 maja 2019 roku na polskim XVII-wiecznym cmentarzu w Kisielinie na Wołyniu, w 100-lecie powstania POLSKIEJ POLICJI miała miejsce uroczystość objęcia patronatem przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj.śląskiego z/s w Katowicach grobu post.PP Joachima CIEPIELEWSKIEGO wraz z odsłonięciem tablicy informacyjnej w dwóch językach, polskim i ukraińskim, którą usadowiono na ogrodzeniu cmentarza.
Na miejscu została oprawiona polowa msza święta, w polskim i ukraińskim obrządku, koncelebrowana przez 8 kapłanów, po czterech wyznania rzymsko-katolickiego i czterech obrządku wschodniego.
Msza ku czci poległego oraz wszystkich policjantów II RP którzy rotę ślubowania wypełnili do końca oraz za wszystkich funkcjonariuszy Policji Państwowej i innych służb II RP zamordowanych na kresach wschodnich.

Krótka notka biograficzna …
post.PP Joachim CIEPIELEWSKI urodził się 2 lipca 1886 roku.
Służbę w Policji Państwowej rozpoczął w 1920 roku,pełniąc ją w pow. horochowskim.
W dniu 13 grudnia 1923 roku, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zginął z rąk bandytów.
Osierocił żonę i troje dzieci.

Na nagrobku policjanta zamontowano nową granitową tablicę wraz z fotografią poległego.
We mszy wzięło udział ok.140 osób z całego naszego kraju ale i Ukrainy – na czele z władzami miejscowymi, Policją, dziećmi z okolicznej szkoły oraz liczną grupą mieszkańców.
Uroczystość została zorganizowana w ramach rozpoczętego w 2017 roku przez śląski zarząd NSZZ Policjantów projektu pod nazwą

“MUSIMY PAMIĘTAĆ – KISIELIN”

Projekt jest realizacją Uchwały ZW NSZZ P w Katowicach nr 24/VII/2017 w temacie ” odnowienia grobu i opieki nad miejscem wiecznego spoczynku właśnie post.Joachima Ciepielewskiego, ale i zadbania o inne groby naszych rodaków na tym cmentarzu.
Do końca tej kadencji będzie w dalszym ciągu realizowany – prac do wykonania na tej dużej nekropolii pozostało jeszcze wiele.
Wcześniej w ramach Zespołu roboczego ZW NSZZ P w Katowicach ds.opieki nad grobami poległych policjantów ” – wykonano szereg prac porządkowych przywracających nie tylko świetność grobu post.Ciepielewskiego ale wokół innych grobów naszych rodaków spoczywających na tym cmentarzu.
Nie udało by się go realizować z takim impetem, gdyby nie pomoc Komendanta Głównego Policji w Warszawie gen.insp.dr Jarosława SZYMCZYKA, który wydał zgodę na użycie środków służbowych oraz pomoc m.in Biura Historii i Tradycji Policji KGP na czele z jego Dyrektorem nadkom.Krzysztofem MUSIELAKIEM, Oficera Łącznikowego KGP w Łucku podinsp.Pawła DOBOSZA. Zaangażowanie w projekt wykazał również Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp.Krzysztof JUSTYŃSKI.Nawał obowiązków służbowych nie pozwolił jednak wziąć udziału w naszej uroczystości osobiście Komendantowi Głównemu Policji , reprezentował Pana Komendanta Dyrektor Biura Historii i Tradycji nadkom.Krzysztof Musielak, odczytując okolicznościowy adres.
Natomiast wcześniej na ręce Przewodniczącego Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds.opieki nad grobami i miejsca pamięci o Policjantach ” oraz koordynatora projektu ”MUSIMY PAMIĘTAĆ -KISIELIN ” Macieja Dziergasa wpłynął list od okolicznościowy Komendanta Głównego Policji w Warszawie gen.insp.Jarosława SZYMCZYKA – ze słowami uznania dla wszystkich zaangażowanych w projekt.
W uroczystości na cmentarzu w Kisielinie w dniu 21 maja wzięli udział;
Przedstawiciele konsularni:

 • Pan Wiesław MAZUR – Konsul Generalny RP w Łucku
 • Pan Marek ZAPÓR -Wicekonsul RP w Łucku

Stronę służbową reprezentowali:

 • Przedstawiciel Komendanta Głównego Policji nadkom.Krzysztof MUSIELAK – Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP w Warszawie
 • mł. insp. Jerzy CZEBRESZUK – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • podinsp.Paweł DOBOSZ -Oficer Łącznikowy KGP na Ukrainie

Zaproszeni goście:

 • Andrzej SPRYCHA – Prezes Stowarzyszenia Opieki Nad Grobami Policjantów na Wschodzie.
 • mł. insp. Julian SEKUŁA -Prezes Zarządu Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za działalność związkową i polityczną ”GODNOŚĆ ” w Warszawie
 • sierż.w st. spocz. Krzysztof URBAŃCZYK – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za działalność związkową i polityczną ”GODNOŚĆ ” w Warszawie.
 • Teresa BRACKA -Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Katowicach
 • Ewa SŁABOŃ -Sekretarz Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939
 • Henryk KOZAK -Prezes Stowarzyszenia Motocyklowy Rajd Wołyński.
 • ks.Bogdan ZAGÓRSKI -kapelan policyjny garnizonu lubelskiego.
 • ks.Joachim GONDRO -kapelan policyjny garnizonu śląskiego.
 • ks.Mariusz Olejnik -duchowny rzymsko-katolicki.
 • ks.Jarosław WOLSKI -rzymsko-katolicki

Stronę ukraińską reprezentowali m.in :

 • Hałyna WINNIK -Wójt Gminy Kisielin wraz z pracownikami urzędu.
 • płk.Natalia PASYCZNIK -Zastępca Naczelnika Zarządu Głównego Policji Narodowej w Łucku.
 • por.Roman BUKOWIEC -Szef Policji Patrolowej z Łucka.
 • płk.w st.spocz.Igor RABCHYKOW -Naczelnik Sekcji Międzynarodowej Współpracy Policji w Łucku .
 • ppłk.w st.spocz.Mikołaj TROĆ -b.Komendant Powiatowy Policji w Lubomlu.
 • Siergiej BOJARCZUK- Redaktor Gazety Lokalnej z Lubomla

Zaproszeni goście z ramienia NSZZ Policjantów :

 • kol.Marek OSIEJEWSKI – ZG NSZZ Policjantów w Warszawie,
 • kol.Marek KOŁODZIEJ,
 • kol.Dariusz WICHNIEWICZ,
 • kol.Benedykt NOWAK -ZW NSZZ Policjantów w Opolu,
 • kol.Dariusz BRZEZICKI -ZW NSZZ Policjantów w Radomiu,
 • kol.Wojciech BIENIEK,
 • kol.Artur GARBACZ -ZW NSZZ Policjantów w Lublinie,
 • kol.Krzysztof BALCER -ZW NSZZ Policjantów w Łodzi,
 • kol.Tomasz BOROWIECKI,
 • kol.Grzegorz GUBAŁA -ZW NSZZ Policjantów w Krakowie,
 • kol.Witold CIEŚLEWICZ -ZW NSZZ Policjantów w Bydgoszczy,
 • kol.Adam BUDYNEK- ZW NSZZ Policjantów w Poznaniu,
 • kol.Piotr MIKITIUK -ZT NSZZ Policjantów w Parczewie,
 • kol.Dariusz WOJTAL,
 • kol.Artur ŚLUSARCZYK -ZT NSZZ Policjantów w Hrubieszowie,
 • kol.Remigiusz PREJS

Na grobie post.Joachima Ciepielewskiego wspólnie złożyli wieńce przedstawiciele polskiej i ukraińskiej Policji, władze konsularne RP, ukraińskie władze samorządowe i młodzież szkolna, przedstawiciele polskich i ukraińskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Po zakończonych uroczystościach na XVII-wiecznym cmentarzu, uczestnicy udali się pod stary Kościół w Kisielinie, gdzie złożono wieńce, zapalono znicze – oddając cześć pomordowanym tam w lipcu 1943 roku mieszkańcom Kisielina.

Drugą częścią uroczystości związanych z objęciem patronatu na cmentarzu w Kisielinie, była wieczorna uroczysta kolacja.
W sali bankietowej Zajazdu RESTPARK kolacja z udziałem Wicekonsula RP w Łucku Pana Marka Zagóra, oraz zaproszonych gości z kraju i Ukrainy.

W trakcie uroczystej kolacji,na podstawie Decyzji Prezydium Zarządu Głównego nr 66/VII/2018 z dnia 30 września 2018 roku
“Za szczególne zasługi dla środowiska związkowo-policyjnego i wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów” – Medal Krzyż Niepodległości kl.I z Gwiazdą z rąk Wiceprzewodniczącego ZG NSZZ P w Warszawie kol.Kazimierza BARBACHOWSKIEGO, w asyście Przewodniczącego ZW NSZZ P woj.śląskiego kol.Michała SZCZĘŚNIAKA i I Wiceprzewodniczącego kol.Andrzeja SOCHY oraz Wiceprzewodniczącego Macieja DZIERGASA otrzymali ;

 • nadkom.Krzysztof MUSIELAK -Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP w Warszawie,
 • podinsp.Paweł DOBOSZ -Oficer Łącznikowy KGP na Ukrainie,
 • Andrzej SPRYCHA – Prezes Stowarzyszenia Opieki Nad Grobami Policjantów na Wschodzie,
 • mł. insp. Julian SEKUŁA -Prezes Zarządu Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za działalność związkową i polityczną ”GODNOŚĆ ” w Warszawie,
 • sierż.w st. spocz. Krzysztof URBAŃCZYK – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za działalność związkową i polityczną ”GODNOŚĆ ” w Warszawie,
 • ks.Joachim GONDRO -kapelan policyjny garnizonu śląskiego,
 • ks.Mariusz Olejnik,
 • ks.Jarosław WOLSKI,
 • Henryk KOZAK -Prezes Stowarzyszenia Motocyklowy Rajd Wołyński,
 • Mirosław AGUSTYŃSKI -Muzeum Czynu Zbrojnego,
 • Artur CAPUTA -Muzeum Czynu Zbrojnego,
 • kol.Piotr MIKITIUK -ZT NSZZ Policjantów w Parczewie,
 • kol.Sławomir TELEON -ZT NSZZ Policjantów w Parczewie – nieobecny z powodu choroby – w jego imieniu odebrał kol.Piotr Mikitiuk,
 • mgr inż.Stanisław WSZOŁEK -darczyńca,
 • mgr inż.Marcin WIŚNIEWSKI -darczyńca

Decyzją Kapituły Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego, medal ”za zasługi na rzecz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego” otrzymali;

 • płk.w st.spocz.Igor RABCHYKOW -Naczelnik Sekcji Międzynarodowej Współpracy Policji w Łucku,
 • mł.insp.Julian SEKUŁA -Prezes Zarządu Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za działalność związkową i polityczną ”GODNOŚĆ ” w Warszawie,
 • sierż.w st.spocz.Krzysztof URBAŃCZYK – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za działalność związkową i polityczną ”GODNOŚĆ ” w Warszawie,
 • kol.Artur ŚLUSARCZYK -ZT NSZZ P w Hrubieszowie,
 • kol.Remigiusz PREJS – ZT NSZZ P w Hrubieszowie,
 • kol.Dariusz WOJTAL -ZT NSZZP w Parczewie

W dniu 22 maja w trakcie powrotu do granicy, odwiedzono we Włodzimierzu Wołyńskim miejsce pochówku ofiar systemów totalitarnych – memoriał otwarty w 2015 roku -oddając cześć tam spoczywającym

Działania na kisielińskim cmentarzu w ramach Zespołu roboczego powołanego w strukturze Zarządu Wojewódzkiego będą realizowane w dalszym ciągu.
Objęcie patronatem grobu post.PP Joachima CIEPIELEWSKIEGO -nasz współczesnych policjantów ale i Polaków  – ZOBOWIĄZUJE.
Związkowe słowa podziękowania za udzieloną do tej pory pomoc kierujemy przede wszystkim do Komendanta Głównego Policji w Warszawie, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP w Warszawie,Oficera Łącznikowego KGP w Łucku, Konsula Generalnego RP w Łucku oraz Wicekonsula, Straży Granicznej, Służbie Celnej, organizacjom i stowarzyszeniom polskim, władzom samorządowym i Policji regionu łuckiego, zacnym darczyńcom i wszystkim ludziom dobrej woli.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
ZW NSZZ P woj.śląskiego

List Komendanta Głównego Policji w załączniku.

Foto Galeria