Centralne obchody Święta Policji z udziałem Rafała Jankowskiego

ilustracja

Od środy 24 lipca 2019′ w Warszawie trwają centralne obchody Święta Policji i setnej rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystościach tych brał udział Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Obchody Święta Policji kontynuowane były w piątek – 26 lipca 2019′ w Belwederze, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Głównej Policji.

Galeria Foto

Komenda Główna Policji otrzymała w tym roku nowy sztandar. Podczas uroczystej zbiórki z okazji Święta Policji w Pałacu Belwederskim w Warszawie 26 lipca 2019 roku odbyło się jego uroczyste wręczenie, a wyróżniający się funkcjonariusze i pracownicy KGP otrzymali awanse i odznaczenia.
Idea powstania nowego sztandaru dla policyjnej centrali ukonstytuowała się 6 lutego 2019 roku, wraz ze Społecznym Komitetem Ufundowania Sztandaru dla Komendy Głównej Policji, w skład którego weszli przedstawiciele Parlamentarnego Zespołu ds. Policji, a przewodniczącym został poseł Grzegorz Piechowiak.

Sztandar wykonany jest ręcznym haftem. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu barwy karmazynu polskiego. Jeden bok płata jest wszyty w białą skórę przymocowaną do drzewc 7 gwoździami z białego metalu. Boki płata obszyto srebrną frędzlą.

Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, według wzoru określonego w przepisach o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Pod godłem jest umieszczony półkolem napis: „BÓG HONOR OJCZYZNA” haftowany srebrnym szychem.

Odwrotna strona płata sztandaru jest barwy granatowej, z umieszczoną pośrodku, haftowaną srebrnym szychem gwiazdą składająca się z ośmiu pęków promieni. W poprzek gwiazdy jest umieszczona rozwinięta wstęga o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Nad wstęgą pośrodku gwiazdy jest umieszczona tarcza herbowa o obrzeżu haftowanym złotym szychem. W jej polu umieszczony jest wizerunek patrona Policji św. Michała Archanioła. Dookoła umieszczona jest nazwa jednostki: KOMENDA GŁÓWNA POLICJI WARSZAWA.

W rogach płata sztandaru są umieszczone wieńce haftowane srebrnym szychem, złożone z dwóch gałązek – wawrzynu i dębiny, zwane „wieńcami laurowo – dębowymi”. W utworzonych przez nie polach znajdują się oznaczenia rodzajów służb Policji oraz w górnym rogu płata przy drzewcu – nazwa SPOŁECZNY KOMITET.

Oficjalnego przekazania sztandaru na ręce Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka dokonała Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek, której towarzyszył Przewodniczący Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla KGP Grzegorz Piechowiak. Szef Policji w swym wystąpieniu powitalnym podkreślił, że (…) sztandar to znak jedności formacji, symbol największych wartości – męstwa dumy i etosu zawodowego. Nadanie sztandaru w setną rocznicę powstania Policji Państwowej to ogromne wyróżnienie dla naszej formacji, wyraz społecznego uznania za rzetelną, ofiarną i odpowiedzialną służbę funkcjonariuszy Policji.

Uroczyste wręczenie sztandaru poprzedziło symboliczne wbicie w drzewce gwoździ honorowych oraz gwoździa pamiątkowego. Gwoździe honorowe wbili:

 • W imieniu Prezydenta RP Bogusław Cichoń, dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN,
 • W imieniu Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów,
 • W imieniu Marszałka Sejmu Jarosław Krajewski, poseł na Sejm RP,
 • W imieniu Marszałka Senatu Konstanty Radziwiłł, senator RP,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek,
 • Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk ,
 • Jego Eminencja Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek,
 • Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego Jego Eminencja arcybiskup Jerzy Pańkowski,
 • Ewangelicki Biskup Wojskowy Jego Eminencja ks. bp płk Mirosław Wola,
 • Przewodniczący Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla KGP Grzegorz Piechowiak, poseł na Sejm RP,
 • Przewodniczący Zarządu Głównego  NSZZ Policjantów Rafał Jankowski,
 • W imieniu Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w KGP podinsp. Tomasz Krzemiński, wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów,
 • Przedstawiciel Korpusu Oficerów Policji KGP kom. Krzysztof Błesznowski,
 • Przedstawiciel Korpusu Aspirantów Policji KGP mł. asp. Paweł Sobczak,
 • Przedstawiciel Korpusu Podoficerów Policji KGP sierż. sztab. Aleksander Pradun,
 • Przedstawiciel Korpusu Szeregowych Policji KGP post. Tomasz Baranowski,
 • Przedstawicielka Pracowników Cywilnych KGP Magdalena Mocydlarz-Wicha,
 • W imieniu Stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r” Teresa bracka, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia„Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach, Anna Wesołowska — prezes Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” oraz Jarosław Olbrychowski, prezes stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi,
 • Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając.

Symbolicznego wbicia gwoździa pamiątkowego dokonał Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, a poświęcenia sztandaru dokonali JE Biskup Polowy WP gen. bryg Józef Guzdek, JE Arcybiskup Jerzy Pańkowski i JE ks. bp płk Mirosław Wola. Okolicznościowe przemówienia wygłosili – w imieniu Marszałka Sejmu RP poseł Jarosław Gajewski, w imieniu Prezesa Rady Ministrów Sekretarz Stanu Marek Suski oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek i Przewodniczący Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla KGP poseł Grzegorz Piechowiak.

Podczas uroczystości Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wręczyli też awanse i odznaczenia. 25 osób otrzymało Medale Za Długoletnią Służbę (złote, srebrne, brązowe), 24 policjantów i policjantek srebrne i brązowe odznaki Zasłużony Policjant, a 20 osób Medale Za Zasługi dla Policji (złote, srebrne, brązowe). 31 funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji odebrało awanse na wyższe stopnie służbowe.

Na zakończenie uroczystości uhonorowano kolejne 21 osób Medalem Stulecia Utworzenia Policji Państwowej – odznaki okolicznościowej – nadawanej policjantom, pracownikom Policji oraz innym osobom w uznaniu ich zasług i osiągnięć w popularyzowaniu tradycji i dokonań Policji: Ernesta Bejdę, prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego, ks. Andrzeja Bołbota, Teresę Bracką, Danutę Hus, Beatę Kalicką, prof. zw. dr. hab. Marka Konopczyńskiego, ks. Jana Kota, Małgorzatę Lewicką, Beatę Marczak, Jarosława Olbrychowskiego, JE Arcybiskupa prof. zw. dr. hab. Jerzego Pańkowskiego, Marka Pasionka, Krzysztofa Sieraka, dr. Jarosława Szarka, Barbarę Szerlowską-Heman, Annę Wesołowską, dr Alicję Węgorzewską-Whiskerd, JE ks. bp. płk. Mirosława Wolę, Małgorzatę Zdrodowską i Dorotę Gielecińską.

(Piotr Maciejczak “Magazyn Policja 997″/ foto: Jacek Herok – Magazyn Policja 997)

 

Podczas uroczystości Generał Jarosław Szymczyk udekorowany został przez Rafała Jankowskiego Krzyżem Niepodległości klasy I z gwiazdą.

 

Galeria Foto

 

Źródło: policja.pl