Bydgoszcz: uroczystość wręczenia “Kryształowych serc”

ilustracja

10 kwietnia 2019′ w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy miała miejsce podniosła uroczystość wręczenia medali honorowych “Kryształowe serce”, przyznanych decyzją kapituły honorowej.

„Kryształowe Serce” jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym za wzorową i ofiarną służbę na rzecz mieszkańców. Z inicjatywą stworzenia tego wyjątkowego wyróżnienia Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego wystąpił do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w ubiegłym roku.

„Kryształowym Sercem” może być wyróżniony policjant pełniący służbę w jednostce Policji woj. kujawsko-pomorskiego, który wykonując obowiązki przyczynił się do uratowania życia i zdrowia innej osoby, a także wykazał się wyjątkową, prospołeczną postawą w niesieniu pomocy. ”Kryształowe Serce” przyznają wspólnie Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego, po zarekomendowaniu kandydatów przez Kapitułę honorową składającą się z przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Dzisiejszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

 • Pan Lech Kubera – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
 • kom. Józef Partyka – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,
 • ks. Prałat Stanisław Kotowski – kapelan kujawsko – pomorskiej Policji,
  oraz Komendanci Miejscy i Powiatowi kujawsko pomorskiej Policji.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Piotra Kujawy – Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko – pomorskiego, który poprosił Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Pawła Spychałę o wspólne wręczenie wyróżnień.

Medalem honorowym “Kryształowe serce” uhonorowano dzisiaj 53 funkcjonariuszy, których postawa i działanie przyczyniły się do uratowania czyjegoś życia bądź usunięcia bezpośredniego zagrożenia zdrowiu i życiu. Wykaz funkcjonariuszy nagrodzonych medalem “Kryształowe serce” zamieszczamy w załączniku.

Kolejnym etapem dzisiejszej uroczystości było przyznanie ustanowionego przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, “Krzyża Niepodległości”. Medal ten przyznawany jest policjantom, członkom NSZZ Policjantów oraz osobom działającym na rzecz środowiska policyjnego, propagującym patriotyczne postawy i działalność społeczną.

Krzyże Niepodległości wręczył wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kom. Józef Partyka, poprzedzając uroczystość wręczania krótkim acz symbolicznym wystąpieniem, w którym przypomniał słowa roty ślubowania

Krzyżami Niepodległości klasy II zostali odznaczeni:

 • pośmiertnie – śp. asp.szt. Jacek Bielun. Krzyż odebrała wdowa Pani Justyna Bielun,
 • insp. Marcin Woźniak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy,
 • podinsp. Jarosław Lisiecki – Komendant Komisariatu Policji w Kruszwicy,
 • asp. Sławomir Szeląg – specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy,
 • sierż.szt. Maciej Baranowski – Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy,
 • sierż. Tomasz Orlikowski – Oddział Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Krzyżami Niepodległości klasy I zostali odznaczeni:

 • Pan Jerzy Archacki – Prezes Zarządu Kujawsko – Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA,
 • Pan Mirosław Walczak – długoletni współorganizator przedsięwzięć dla środowiska policyjnego.

Po okolicznościowych wystąpieniach Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Pawła Spychały, Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Józefa Partyki oraz Kapelana kujawsko – pomorskiej Policji księdza Prałata Stanisława Kotowskiego, Dowódca uroczystości wydał komendę do wyprowadzenia sztandarów oraz złożył meldunek o jej zakończeniu.

Uroczystość zakończyła się rodzinną fotografią z wyróżnionymi oraz wspólnym poczęstunkiem. W trakcie tej uroczystości, która upłynęła w naprawdę ciepłej i serdecznej atmosferze, Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko – pomorskiego Piotra Kujawę wspomagali wiceprzewodniczący Jerzy Kostrzewski i Jerzy Bronicki.

Galeria Foto

(jp)