Braki kadrowe i mała konkurencyjność służby. Poznaliśmy wyniki audytu w Policji

ilustracja

InfoSecurity24: W Komendzie Głównej Policji przeprowadzono audyt, którego celem – jak podkreślono – było określenie wyzwań przed jakimi stoi największa formacja mundurowa w Polsce. Przeprowadzona kontrola wykazała m.in braki kandydatów do służby, ale też trudności z pozyskiwaniem funkcjonariuszy i pracowników ze specjalistyczną wiedzą. Istotnym problemem jest też mała konkurencyjność służby i pracy w Policji, ale także „spłaszczenie uposażeń i wynagrodzeń, niski poziom środków przyznawanych na nagrody finansowe oraz nieatrakcyjność odpłatności za czas służby ponadnormatywnej”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ