Bezcenny nabytek w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ilustracja

Budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie został wyposażony w nowe urządzenie, które wartością przewyższa wszystkie inne. Nie jest to jednak wartość materialna. Nowe urządzenie ma za zadanie ratować to, co najcenniejsze – ludzkie życie. Jest to automatyczny defibrylator (AED) zakupiony ze środków Centralnej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego „Policja 2015”.

We wtorek w swoim gabinecie nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie spotkał się z nadkom. Sławomirem Koniuszym Przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego ZW NSZZ Policjantów, który w imieniu Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego „Policja 2015” przekazał na ręce szefa policjantów z regionu niezwykle cenny przedmiot – defibrylator zewnętrzny (AED).

Jak podkreślił nadkom. Sławomir Koniuszy: „Urządzenie ma służyć policjantom i pracownikom policji garnizonu warmińsko-mazurskiego ale również mieszkańcom Olsztyna i każdemu kto odwiedzi stolicę Warmii i Mazur. Z jednej strony chodzi o to, że takie urządzenie zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, z drugiej zaś – zwiększa skuteczność działań podejmowanych przez osoby ratujące życie.”

Nadinsp. Tomasz Klimek dziękując za przekazane urządzenie poinformował, że zdecydował już o przeprowadzeniu szkolenia dla służby dyżurnej oraz pracowników punktu przyjęcia interesantów KWP w Olsztynie z zakresu prawidłowego wykorzystania tego urządzenia.

AED w KWP

W ten sposób Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie zostanie zaznaczona na Mapie AED projektu „Ratuj z Sercem”. Jest to inicjatywa stworzenia w Polsce mapy najbliżej zlokalizowanych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (automated external defibrillator, AED). Celem projektu jest propagowanie idei PAD (Public Access Defibrillation), czyli powszechnego dostępu do defibrylatorów, oraz uświadamiania konieczności niesienia pierwszej pomocy. Intencją autorów projektu jest informowanie i edukowanie społeczeństwa na temat urządzeń AED oraz pomocy przedmedycznej, co poprawi poziom bezpieczeństwa w miejscach publicznych i uskuteczni przeprowadzane akcje ratowania ludzkiego życia.

(tm)