Będzie Medal im. podkom. Andrzeja Struja

ilustracja

Uchwalona przez Sejm ustawa modernizacyjna przewiduje także ustanowienie Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Medal ten będzie przyznawany policjantom, którzy podjęli poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia lub w czasie służby czynności ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Poza symbolicznym Medalem przewidziano dodatkowe uhonorowanie osób, którym go przyznano poprzez wprowadzenie prawa do podwyższenia emerytury policyjnej o 1% podstawy jej wymiaru.

 

Czytaj więcej:

https://www.gov.pl/web/mswia/sejm-przyjal-dzis-trzy-ustawy-przedlozone-przez-mswia