Artur Garbacz o działalności ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego dla Radia Zamość

ilustracja

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Lubelskiego udzielił wywiadu Radiu Zamość.
Głównym tematem wywiadu była Konferencja Sprawozdawcza NSZZ Policjantów woj. lubelskiego za połowę kadencji, która odbyła się 7 lutego w Sitańcu.

Jakie znaczenie miała Konferencja Delegatów NSZZ Policjantów woj. lubelskiego dla mieszkańców województwa lubelskiego?

Całe nagranie z Radia Zamość odsłuchania tutaj