Artur Garbacz apeluje i dziękuje

ilustracja

Zamieszczamy podziękowanie i zarazem apel, jaki wystosował do funkcjonariuszy przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego Artur Garbacz.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Policjanci!

W walce z koronawirusem o nazwie SARS-CoV-2 (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej) wywołującym chorobę COVID-19 (choroba koronawirusowa 2019) jeszcze przed wystąpieniem przypadków zakażeń i wystąpienia choroby na terenie Województwa Lubelskiego przez insp. Artura Bieleckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie został powołany sztab kryzysowy, którego zadaniem było zapewnienia możliwie najlepszych i najbezpieczniejszych warunków służby i pracy.

Z ramienia NSZZ Policjantów osobiście zostałem wskazany przez Rafała Jankowskiego jako wojewódzki konsultant. Mam stały kontakt z Komendantem Wojewódzkim, Wydziałem Zaopatrzenia i każdą osobą zaangażowaną w walkę z koronawirusem. Z uwagi na szybko podjęte czynności mające na celu dokonanie niezbędnych zakupów środków ochrony osobistej – zostały one zakupione ze środków finansowych KWP. Zakupy ciągle dokonywane są w transzach, środki ochrony są magazynowane w Wydziale zaopatrzenia skąd na bieżąco trafiają do poszczególnych Komend i Wydziałów. Posiadam na bieżąco przygotowywany raport ze stanu środków w naturze oraz planowanych kolejnych zakupów i terminów dostaw sporządzany przez naczelnika Wydziału Zaopatrzenia. Zapewniam Was, że posiadamy wystarczająca ilość tych środków na bieżące potrzeby.

Zadaniem poszczególnych jednostek organizacyjnych jest tylko złożenie zapotrzebowania. Wojewódzka Komisja Funduszu Prewencyjnego PZU SA, której jestem przewodniczącym na walkę z koronawirusem jest gotowa przeznaczyć kwotę 80 tys. złotych bez jakiejkolwiek szkody na zachowanie płynności finansowej. Na co i jakiej mierze środki finansowe wykorzystamy będzie przedmiotem wspólnego posiedzenia i analiz ale z pewnością będą to zadania prewencyjne w walce o zdrowie policjantów i pracowników. Tyle w skrócie odnośnie zaopatrzenia w środki ochrony osobistej jednak do tego tematu wrócą za kilka zdań.

Moi drodzy, za dotychczasowe zaangażowanie w walce z koronawirusem chciałem z całego serca podziękować Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącym Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów woj. lubelskiego. To dzięki Waszemu zaangażowaniu spływają do mnie wszystkie uwagi, wnioski czy propozycje jakie do Was kierują policjanci. Wiele spraw udało się pozytywnie załatwić na szczeblu miejskim i powiatowym, pozostałe sprawy do dalszej analizy trafiły do Komendanta Wojewódzkiego Policji. W wyniku podjętych analiz również te sprawy zostały pozytywnie załatwione, przede wszystkim chodzi o usprawnienie służby i pracy, usprawnienie kontroli kwarantanny, usprawnienie dostaw środków ochrony osobistej itp. Tu szczególne podziękowania kieruję do Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. Radka Bąchóra, który od początku kieruje sprawami, które ja zgłaszam od policjantów.

Kolejne podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie kieruję do wszystkich policjantów garnizonu lubelskiego, szczególnie KMP w Lublinie z uwagi na kumulację zakażeń i kwarantann w samym Lublinie. Poszczególni policjanci w ramach służby oraz dni wolnych od służby pomagają innym policjantkom i policjantom oraz ich rodzinom w dostawach podstawowych artykułów spożywczych. Oczywiście doskonale znam ten mechanizm i zapewniam, że jest to wykonywane zgodnie z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. Zapewniam ponadto, że po wygranej walce z koronawirusem nie zapomnimy o takich wzorowych funkcjonariuszach.

Jednocześnie chciałbym wskazać na dobrodziejstwo portali społecznościowych min. messenger, WhatsApp, Viber itp., na których wymieniacie się niezbędnymi informacjami. Spośród setek pozytywnych informacji, przeplatają się również informacje całkowicie niepotwierdzone, abstrakcyjne, często szkalujące stronę służbową czy związkową. Najgorsze w tym, jest to że przekazywane nieprawdziwe informacje pochodzą od tych samych osób. Osoby te chyba w swojej naturze mają jątrzenie w środowisku. Obawiam się efektu tzw. kuli śniegowej, kolejne osoby niepotrzebnie przyswajają błędne informacje.

Prezydium ZW informuje, że w przypadku ustalenia osób rozsiewających plotki, które w dalszej perspektywie mogą być wielokrotnie powielane ze szkodą dla naszego środowiska i ciągłości służby – będzie odmawiało udzielania pomocy prawnych. W takich przypadkach (uzyskania niepotwierdzonej informacji) lekarstwem jest tylko przekazywanie takich informacji (a także zapytań o stan faktyczny) poszczególnym przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym poszczególnych Zarządów Terenowych czy Kół lub przekazywania takich informacji bezpośrednio do biura Zarządu Wojewódzkiego. Cały czas dostępny jest mail zwnszzp.lu@wp.pl  oraz telefony do przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących ZW. Jestem codziennie w biurze do Waszej dyspozycji, poza godzinami służby jestem dostępny pod nr telefonu przez 24 h na dobę 662-979-602. Bardzo szczególnie zachęcam do kontaktu, każda Wasza uwaga zostanie przekazana za moim pośrednictwem do KWP i zostanie udzielona odpowiedź. Informuję jednocześnie, że kilka uwag już zostało przekazanych i zostały one wdrożone do codziennej służby. Jak mnie zapewniał Komendant Wojewódzki, oczekuje na Wasze informacje z których wiele może być naprawdę błogosławieństwem w walce z koronawirusem i w walce przy tym o nasze zdrowie.

W tym miejscu chciałbym zaprosić do lektury komunikatu wydanego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie wydany na stronie policja .lubelska. Ponadto informuję, że jestem codziennie w kontakcie z Komendantem Wojewódzkim i Zastępcą, Komendant jest na bieżąco w kontakcie z Wojewodą Lubelskim oraz Wojewódzkim Inspektorem Sanitarno – Epidemiologicznym. Komendant Wojewódzki oraz wszystkie podległe służby wykonują tytaniczną pracę aby zapewnić bezpieczeństwo czego wielokrotnie byłem świadkiem i jestem stroną i bardzo proszę to docenić. Posiadamy stały kontakt z szefami pozostałych służb mundurowych, na bieżąco kontaktuję się z Przewodniczącymi Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. lubelskiego, każdy z moich rozmówców informuję że jest ciężko ale wspólnie damy radę doprowadzić te walkę do końca.

Oczekuję również na wszelkie uwagi w sprawach kierowania waszych jednostek, być może wskazania policjantów pozwolą na zmianę trybu zarządzania, który może przynieść tylko pozytywne efekty.

Jeszcze raz proszę o kontakt we wszystkich sprawach, które mogłyby przyczynić się do stworzenia w tych trudnych chwilach możliwie najlepszych warunków służby i pracy, także w przypadku zmian dyslokacji służby itp.

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości
Artur Garbacz
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów woj. lubelskiego