95. Rocznica Policji Kobiecej – służą, pomagają, interweniują.

ilustracja

W tym roku przypada 95. Rocznica powołania Policji Kobiecej. Choć okoliczności związane z pandemią i nałożonym reżimem sanitarnym nie pozwalają na zorganizowanie uroczystości jubileuszowych, to jednak wydarzenia te pozostają w naszej pamięci.

Dzięki wsparciu Zarządu Terenowego KWP w Krakowie NSZZ Policjantów w Małopolsce zaprezentowana została wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji.

Od poniedziałku 28.09.2020 roku można ją już obejrzeć na terenie Garnizonu Tarnowskiego. W holu Komisariatu Policji Tarnów-Centrum stanęło 10 banerów, udostępnionych z Komendy Głównej Policji w Warszawie, przedstawiające policjantki tamtego okresu.

Wystawa poświęcona została początkom służby kobiecej Policji okresu II Rzeczypospolitej. Tworzą ją fotografie przybliżające historię powołania formacji kobiecej oraz kilkunastu lat jej funkcjonowania w strukturach Policji Państwowej. W przywoływanych opisach fotografii oraz kopiach dokumentów historycznych znajdują się informacje nawiązujące do wydarzeń, postaci, pojęć i symboli związanych z Policją Kobiecą.

Trudno nie przywołać tu postać Stanisławy, Filipiny Paleolog – pierwszej policjantki tworzącej zalążek kobiet w Policji Państwowej II Rzeczpospolitej. 95 lat temu na specjalny kurs organizowany w Szkole Głównej Policji Państwowej w Warszawie zgłosiło się pierwsze 30 ochotniczek.

Dziś przywołując pamięć tamtych czasów trudno wyobrazić sobie Policję bez kobiet. Możemy je spotkać w każdym wydziale, referacie, zespole czy rewirze. Wszędzie tam, gdzie policjantki pełnią służbę, łączą skuteczność z wysokimi wynikami w swoich specjalnościach: sztukach walki, strzelectwie, mozolnych badaniach śladów biologicznych, logistyce, bezpieczeństwie w ruchu drogowym, w resocjalizacji, prewencji kryminalnej czy pracy z nieletnimi.

Obecnie w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie służą 62 panie, co stanowi około 12 procent ogółu tarnowskich policjantów.

Wystawę można obejrzeć w holu Komisariatu Policji Tarnów-Centrum do niedzieli 4.10.2020 roku za pośrednictwem Oficera Prasowego – asp. sztab. Pawła Klimka, umawiając się pod numerem telefonu 665-390-313.

Ze względu na okres epidemii proponujemy obejrzenie relacji filmowej – tutaj