81. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

ilustracja

Związkowcy oddali hołd pomordowanym policjantom II RP!

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, podinsp. Andrzej Szary wraz z asp. Mateuszem Przybyłowskim, Członkiem Prezydium ZW NSZZ Policjantów w imieniu własnym i NSZZ Policjantów złożyli wiązankę pod Pomnikiem Policjantów II RP zamordowanych przez sowieckie NKWD przy Kościele Garnizonowym wielkopolskiej Policji przy ul. Swoboda oraz Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru przy ul. Fredry w Poznaniu.

Związkowcy w ten sposób uczcili pamięć o poległych policjantach i oddali hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

17 września 1939 r. około godz. 4.00 oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza koło Podwołoczysk na Podolu podjęły jako pierwsze walkę z jednostkami Armii Czerwonej przekraczającymi granicę naszej ojczyzny.

Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była konsekwencją tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja.

Po jej dokonaniu aresztowano ponad 200 tys. Polaków – oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków. Około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Kalininie.

Więcej fotografii – tutaj