78-rocznica ”Krwawej Niedzieli” – apogeum rzezi Wołyńskiej

ilustracja

11 lipca 1943 roku na terenie Wołynia miało miejsce apogeum eksterminacji narodu polskiego przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku Ukraińskiej Powstańczej Armii .

Zmasowana, dobrze zaplanowana i skoordynowana akcja nacjonalistów z rozkazu Dmytria Kłaczkiwskiego ps. „Kłym Sawur” ówczesnego Dowódcy UPA-Północ, miała na celu wymordowanie możliwie jak największej ilości ludności napływowej w tym w zasadniczej większości polskiej .
Atakujących było wielu, w tym uzbrojonych w siekiery, kosy ,piły, noże , młoty w tym miejscowych chłopów i okolicznej ludności. Często atakującymi byli nawet dalsi członkowie rodzin /małżeństwa polsko-ukraińskie/ sąsiedzi czy koledzy z ław szkolnych. Dla morderców wiek, płeć ofiar nie miały znaczenia. W niewyobrażalnych mordach wg. różnych naukowych szacunków mogło zginąć kilkadziesiąt tysięcy Polaków .

Wśród bestialsko zamordowanych znalazło się wielu ówczesnych przedstawicieli władz II RP, administracji rządowej i samorządowej, wymiary sprawiedliwości oraz byłych funkcjonariuszy służb mundurowych Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pograniczy i WP. Ich, w większości bezimienne i zbiorowe mogiły rozsiane są na całym Wołyniu .

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przy wykorzystaniu dwóch Zespołów tematycznych, powołanych Uchwałami Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie oraz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego z/s w Katowicach ds. opieki nad grobami i miejscami pamięci o Policjantach” od kilku już lat prowadzi szeroko zakrojone działania zmierzające do kultywowania i zachowania w pamięci potomnych miejsc , wydarzeń i osób związanych m.in z poległymi funkcjonariuszami PP II RP ale i innymi Polakami ofiarami czystek w trakcie ”rzezi wołyńskiej ”.

Jednym z takich zamierzeń jest projekt Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego przy współpracy z kolegami z Zarządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pod nazwą roboczą –“MUSIMY PAMIĘTAĆ -KISIELIN -2021 ” .

W maju 2019 roku w Kisielinie w trakcie uroczystości na cmentarzu w Kisielinie zebrali się przedstawiciele Zarządów Wojewódzkich NSZZ Policjantów nie tylko ze śląska ale również z Bydgoszczy, Lublina, Radomia, Poznania, Opola, Łodzi i Warszawy.

Uczestniczyli również przedstawiciele władz konsularnych RP i Ukrainy, samorządowe ukraińskie, delegacje służbowe KGP, KWP Lublin, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, Wołyńskiego Rajdu Motocyklowego, Policji ukraińskiej a także miejscowa ludność ukraińska w tym młodzież szkolna. W sumie ponad 140 osób.

Miejscowość Kisielin to miejsce symboliczne. Kiedyś, w miarę dużym jak na realia Wołynia powiatowym miasteczku, przez pewien czas pełnił służbę jako Komendant , najbardziej chyba znany policjant II RP – Cichociemny, obecny patron garnizonu kieleckiego Policji -Jan PIWNIK ps. PONURY. Tam właśnie miało miejsce jedno z mordów naszych rodaków w trakcie słynnej “krwawej niedzieli” dnia 11 lipca 1943 roku .
Dla nas policjantów członków NSZZ Policjantów to symboliczna miejscowość, symboliczny kościół i symboliczne miejsce. Miejsce śmierci 96 osób. Symbolizujące modus operandi UPA na całym Wołyniu. Zaplanowane i zaakceptowane przez kierownictwo OUN-B i UPA. Napad w trakcie mszy świętej, na modlących się, w większości bezbronnych ludzi , bez znaczenia na płeć i wiek .

W Kościele tym zginął co najmniej jeden były funkcjonariusz Policji Państwowej. Ofiary zostały w większości pochowane w kurhanie który mieści się obok ruin Kościoła.
Dziś oddajemy cześć i honor wszystkim zamordowanym, niezależnie od narodowości, wyznania, statusu społecznego czy wykonywanego zawodu .
Chylimy czoła przed ich męczeńską śmiercią, tylko dla tego że byli Polakami.
Wyrazy współczucia kierujemy na ręce rodzin, które wówczas utraciły bliskich i tym którzy niejednokrotnie do dziś poszukują miejsca ich wiecznego spoczynku .

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

Przewodniczący
Zespołu Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów w Warszawie
ds. ”Opieki nad grobami i miejscami pamięci po Policjantach
mgr inż. Maciej Dziergas ”