56 NOWYCH FUNKCJONARIUSZY W LUBELSKIM GARNIZONIE POLICJI

ilustracja

56 nowych funkcjonariuszy wstąpiło w szeregi lubelskiego garnizonu Policji. Z uwagi na obostrzenia wynikające z panującej epidemii, ślubowania przyjętych do służby stróżów prawa miały skromniejszy charakter. Młodzi policjanci niebawem będą wypełniać w codziennej służbie słowa złożonej roty ślubowania.

To już czwarty w tym roku nabór funkcjonariuszy do służby w lubelskim garnizonie Policji. Tym razem w szeregi naszej formacji wstąpiło łącznie 56 młodych policjantów. Z uwagi na panującą epidemią koronawirusa, ślubowania mają skromniejszy charakter. Uroczystości odbywają się w jednostkach, do których zostali przydzieleni nowi stróże prawa.

Funkcjonariusze, którzy będą pełnić służbę w Oddziale Prewencji Policji w Lublinie słowa roty ślubowania wypowiedzieli dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W szeregach naszej formacji powitał ich Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Artur Bielecki. Policjanci otrzymali także legitymacje służbowe.

We wrześniowym naborze zostało przyjętych do służby łącznie 43 mężczyzn i 13 kobiet. Nowo przyjęci do lubelskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje. Wśród nowych stróżów prawa, czterech posiada tytuł ratownika.

Policjanci zasilą szeregi 13 jednostek organizacyjnych Policji. Najwięcej, bo 28 funkcjonariuszy trafi do Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, gdzie będzie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Ci stróże prawa, składali ślubowanie na sztandar w miniony poniedziałek. Dzisiaj z kolei 6 policjantów złożyło ślubowanie w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie.

Nowi mundurowi zasilą także jednostki w Białej Podlaskiej (5), Zamościu (1), Hrubieszowie (1), Krasnymstawie (1), Łęcznej (2), Łukowie (3), Parczewie (2), Puławach (1), Rykach (2) i Świdniku (2).

Informacje o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić, by zostać policjantem oraz wymaganych dokumentach rozpoczynających dobór, można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, pod numerem 47 811-46-55.

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji!

podkomisarz Anna Kamola