Komenda Główna Policji utrudnia dostęp do informacji publicznej dotyczącej nadgodzin.

ilustracja

Od czterech miesięcy Komenda Główna Policji zwleka z udostępnieniem w trybie dostępu do informacji publicznej danych o liczbie nadgodzin wypracowanych przez funkcjonariuszy w rozbiciu m. in. na KGP, KWP/KSP i Szkoły Policji.

Komenda Główna Policji twierdzi, że “nie posiada informacji zdefiniowanej we wniosku”. Dane te można bez problemu pozyskać w systemach informatycznych Policji, jednak z nieznanych nam powodów nie udostępniono ich na nasz wniosek.

Z uzyskaniem takich informacji ZW NSZZ Policjantów nie miał żadnych problemów na szczeblu województwa, ale widać że KGP kieruje się zupełnie innymi zasadami, tym bardziej jak nam wiadomo w ostatnich dniach sierpnia takie dane zbiorcze z KWP, Komenda Główna Policji sobie zażyczyła.

Dane te są nam potrzebne w związku z wejściem w życie ustawy o 100% płatnych nadgodzin, jako forma kontroli społecznej nad warunkami służby policjantów, w tym wydatkowaniem środków publicznych.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odsyła ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego. do Komendy Głównej Policji – “która gromadzi informacje dotyczące omawianego zagadnienia” … i tak korespondencja trwa i trwa…

Co można zrobić więcej? Skierować sprawę do Sądu Administracyjnego? Można, ale mając już doświadczenie w podobnych sprawach organ wykorzystując różne kruczki prawne będzie tak przeciągał postępowanie, że dane te nie będą już nikomu potrzebne gdy je otrzymamy.

Należy mieć tylko nadzieję, że nastąpi zmiana “polityki informacyjnej” i zgodnie z pismem KGP z dnia 7 sierpnia br. dane takie po upływie pół roku otrzymamy w interesie dobrego imienia Komendanta Głównego Policji. Trwają obecnie czynności weryfikujące. Powstaje pytanie jakie? Bo ustawa o dostępie do informacji publicznej nic na ten temat nie mówi. Wystarczy te dane jedynie przesłać, bo z całą odpowiedzialnością wiemy, że KGP je posiada i nie powinna z nas przez cztery miesiące robić idiotów.

25 WRZEŚNIA MAMY OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ OD KGP NA NASZ WNIOSEK, KTÓRĄ NIEZWŁOCZNIE UPUBLICZNIMY!!!

W załączniku wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego i odpowiedzi.