20 października odbędzie się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

ilustracja

20 października odbędzie się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Przedstawiciele NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, ZZS Florian, NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz ZZZ Służby Celnej podejmą decyzję co do dalszych wspólnych kroków związanych z przebiegiem akcji protestacyjnej.

Więcej szczegółów podamy jutro.