Zmiany w Zarządzie Zasobami Mieszkaniowymi MSWiA

ilustracja

Projekty rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Tekst projektu rozporządzenia

2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego – Tekst projektu rozporządzenia

3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Tekst projektu rozporządzenia

4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Tekst projektu rozporządzenia

Wymienione powyżej projekty rozporządzeń podyktowane są uchwaleniem ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o utworzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w miejsce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmiany nazwy rozporządzeń dotyczących gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW na MSWiA

źródło: bip.mswia.gov.pl 2017.04.20