Zmiana rozporządzenia dot. rejestracji pojazdów służb MSWiA

ilustracja

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

Nowelizacja wprowadza zmianę polegającą na wyodrębnieniu w Policji służby wewnętrznej i utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej – Biura Spraw Wewnętrznych Policji – “BSWP”