Warmińsko-Mazurscy policjanci z wyższymi emeryturami

ilustracja

Policjanci na Warmii i Mazurach wiedzą co zrobić żeby ich emerytura była wyższa o 0,5% za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających ich życiu i zdrowiu. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, we współpracy z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów wydał decyzję normującą kwestie dokumentowania przypadków uzasadniających to uprawnienie.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, podwyższenia emerytury domagać się może funkcjonariusz, który w czasie wykonywania obowiązków służbowych podejmował co najmniej 6 razy w ciągu roku czynności operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, albo interwencje w celu ochrony osób, mienia lub przywracania porządku publicznego w sytuacjach, w których istniało szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przy czym pojęcie szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia nie może być utożsamiane z pojęciem bezpośredniości.

Sprawa wygląda, a właściwie wyglądała na dość oczywistą i tym samym łatwą do udokumentowania, ale pojawił się pewien problem. Otóż w dniu 27 maja 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (Sygn. akt 12/13), kwestionując konstytucyjność przepisów wykonawczych, a konkretnie stwierdzając niezgodność § 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy z art. 15 ust. 6 w zw. z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Niezgodność odnosiła się m.in. do zakresu, w jakim przepis wykonawczy stanowi o bezpośredniości zagrożenia życia lub zdrowia. Zainteresowanych szczegółami wyroku TK odsyłam do załączników poniżej.

Dla policjantów ważniejsze jest to, że uprawnienie określone w ustawie i uszczegółowione w rozporządzeniu, po wyroku TK stało się uprawnieniem teoretycznym. Organy Policji posługując się sprzecznymi opiniami nie wiedziały w jaki sposób postępować, aby policjanci mogli uzyskać to, co im się słusznie należy. Z problemem postanowił się zmierzyć Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów i zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji z wnioskiem o powołanie wspólnego zespołu, który zająłby się przygotowaniem odpowiedniej decyzji, a właściwie algorytmu postępowania nakładającego na przełożonych pewne obowiązki w zakresie dokumentowania i weryfikowania przypadków uzasadniających podwyższenie emerytury. Efektem pracy Zespołu stała się Decyzja KWP Nr 126/2019 z dnia 13 września 2019 r. Zachęcamy do lektury i skorzystania z tych wzorców.

Ze związkowym pozdrowieniem, Sławomir Koniuszy