Walentynkowy prezent Senackiej Podkomisji dla niesłusznie zwolnionych policjantów.

ilustracja

14 lutego 2019′ obradować będzie Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185). Przypomnijmy, iż chodzi o zmianę postanowień ustawy krzywdzących niesłusznie posądzonych o przestępstwa policjantów.

Senacki projekt nowelizacji ustawy o Policji pozwoli przywrócić do służby w Policji i Straży Granicznej dyscyplinarnie zwolnionych funkcjonariuszy, którzy w procesie karnym zostali po latach uniewinnieni od zarzutów. A także wypłacić im zaległe pensje. To propozycja Senatu, do którego trafiła petycja niesłusznie wydalonego z policji Krzysztofa K. z Wrocławia. Policjant został prawomocnie uniewinniony dopiero po 12 latach. Choć został oczyszczony z zarzutów, nie może liczyć nie tylko na rekompensatę utraconych zarobków, ale także na rehabilitację i powrót w szeregi policji.

W załączniku druk sejmowy 2185 zawierający nowelizację ustawy o Policji w opisanym zakresie.

ZAŁĄCZNIKI