Walentynkowy prezent dla niesłusznie zwolnionych policjantów przesunięty na 20 lutego 2019′

ilustracja

Planowane na dzień – 14 lutego 2019′ o 09:30 posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185) (ASW) zostało ODWOŁANE informuje komunikat zamieszczony na stronie Sejmu.

Podano termin kolejnego posiedzenia w celu rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185).

Posiedzenie, którym żywo są zainteresowani zarówno wnioskodawca, jak NSZZ Policjantów odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godzinie 12:00
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185) (ASW)
obradować będzie w sali im. Tadeusza Mazowieckiego (nr 23, bud. G)

Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2185)