TK po raz siódmy przesunął termin rozprawy w sprawie pełnienia obowiązków przez RPO po upływie kadencji.

ilustracja

Trybunał Konstytucyjny na 10 marca 2021′ wyznaczył nowy termin rozprawy w sprawie przepisu o pełnieniu obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego kadencji do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika.

Rozprawa miała się odbyć w czwartek 24 lutego, została jednak przełożona na 10 marca 2021′. Jest to już siódmy wyznaczony przez Trybunał termin w tej sprawie,

Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem grupy posłów o zbadanie konstytucyjności ustawowego przedłużenia pięcioletniej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sytuacji, gdy upłynie jego kadencja, a następca nie zostanie wybrany. Poselski wniosek w tej sprawie trafił do TK w połowie września 2020 r. Kadencja obecnego RPO – Adama Bodnara – upłynęła 9 września 2020 r.

RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 10 III 2021 godz.: 13.00Wniosek o zbadanie zgodności art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich z art. 2 Konstytucji RP tj. zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz wywodzoną z niej zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, jak również z zasadą sprawiedliwości oraz art. 209 ust. 1 Konstytucji RP, określającym okres kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: Prezes TK Julia Przyłębska – przewodniczący, sędzia TK Stanisław Piotrowicz – sprawozdawca, sędzia TK Justyn Piskorski, sędzia TK Wojciech Sych, sędzia TK Rafał Wojciechowski.