Stanowisko ZSIP ZW NSZZ Policjantów w sprawie kontroli zwolnień lekarskich policjantek i policjantów

ilustracja

Poniżej zamieszczamy stanowisko Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w sprawie kontroli zwolnień lekarskich policjantek i policjantów

S T A N O W I S K O

Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy/Służby ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku

W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawiły się wypowiedzi przełożonych,z których wynika, że zwolnienia lekarskie policjantek i policjantów są taktyczne, a może nawet występują przypadki symulowana choroby, co demoralizuje młodych stażem funkcjonariuszy.

Zwracam uwagę, że tego typu wypowiedzi nie znajdują uzasadniania i potwierdzenia w faktach, gdyż z informacji jakie są w posiadaniu NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, nie są nam znane przypadki takich zachowań wielkopolskich funkcjonariuszy, stwierdzone w trybie opisanym w art. 121 e ustawy z dnia 1990 roku o Policji, który został wprowadzony w życie kilka lat temu.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracam uwagę przełożonym funkcjonariuszy na wszystkich szczeblach kierowania wielkopolskiej Policji na obowiązek powstrzymania się od takich wypowiedzi, które nie są potrzebne z punktu widzenia obowiązku konsolidacji środowiska oraz tworzenia dobrej atmosfery służby, która jak potwierdzają rożne badania wpływa na efektywność pracy, tym bardziej służby. Ponadto takie stwierdzenia kwestionują z niezrozumiałych mi powodów wiedzę medyczną lekarzy, którzy nie dopuszczają policjantki i policjantów do służby ze względów zdrowotnych.

Dla zobrazowania charakteru służby w załączeniu przedstawiam informacje odnośnie stresu w służbie, z którym powinni przełożeni walczyć, gdyż brak takiej walki wpływa na pogorszenie stanu zdrowia szczególne młodych funkcjonariuszy, a w konsekwencji może skutkować zwolnieniami lekarskimi, które nie są zapewne taktyczne lub symulowane.

Podstawą wydania stanowiska jest:

• ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy;

• ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych;

• Statut NSZZ Policjantów

ZSIP ZW NSZZ P woj. wlkp.

/-/ asp. sztab. Błażej DULAT

 

W imieniu nadzoru społecznego:

Przewodniczący

ZW NSZZ P woj. wlkp.
/-/ podinsp. Andrzej Szary