Sejmowa Komisja do spraw Petycji oceni odpowiedź MSWiA na dezyderaty będące następstwem petycji NSZZ Policjantów

ilustracja

W najbliższych dniach odbędzie się szereg posiedzeń komisji sejmowych. Interesujące nas tematy będą przedmiotem posiedzenia Komisji ds. Petycji

22 września 2020 (wtorek) o 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji do Spraw Petycji (PET)

  • Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 21 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych.

Dezyderat nr 21
Komisji do Spraw Petycji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych z 12 lutego 2020 r. /w załączniku/

23 września (środa) odbędzie się kolejne posiedzenie ds. Komisji do Spraw Petycji (PET)

  • Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 22 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uznania za wykroczenie niepodporządkowania się poleceniu funkcjonariusza publicznego, wydanego w granicach i na podstawie przepisów ustawy.

Dezyderat nr 22
Komisji do Spraw Petycji do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uznania za wykroczenie niepodporządkowania się poleceniu funkcjonariusza publicznego, wydanego w granicach i na podstawie przepisów ustawy z 12 lutego 2020′ / w załączniku/