Sejm odrzucił projekt ustawy odwracającej skutki ustawy dezubekizacyjnej

ilustracja

Sejm RP w I czytaniu odrzucił obywatelski projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa w latach 44 – 89. Projekt zakładał cofnięcie przepisów ustawy tzw. “deubekizacyjnej” obniżającej emerytury byłych funkcjonariuszy służb PRL.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, został wniesiony zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2, art. 9 ust.2 oraz art. 10 ust. 2. ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
Do reprezentowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli – został wskazany Andrzej Rozenek.

Projekt nie został skierowany do dalszych prac w Sejmie. Został odrzucony głosami posłów PIS i Kukiz15.