Sejm: Informacja MSWiA o realizacji w 2017 roku “Programu modernizacji Policji na lata 2017 – 2020”

ilustracja

W porządku dziennym 81. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędzie się w dniach 15, 16 i 17 maja 2019 r. znalazła się informacja MSWiA o realizacji w 2017 roku “Programu modernizacji Policji na lata 2017 – 2020”

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2017 roku “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (druk nr 2600) wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk nr 2654)
– wystąpienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz posła Arkadiusza Czartoryskiego.

Druk nr 2600 dostępny tutaj

Warszawa, 30 kwietnia 2018 r.
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
DB-B-311-13-3/2018

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz.U. poz. 2140, z późn. zm.),
przedkładam
– Informację o realizacji w 2017 roku „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-202