Sąd wznowił proces w sprawie zajścia z udziałem trzech żołnierzy w Giżycku

ilustracja

Sąd Rejonowy w Giżycku postanowieniem z dnia 31 grudnia 2018 r. wznowił przewód sądowy w sprawie trzech mężczyzn oskarżonych o znieważenie funkcjonariuszy oraz stosowanie gróźb i przemocy w celu zaniechania interwencji.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku w dniu 5 grudnia 2016 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Giżycku akt oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi K. (ur. 1977 r.), Piotrowi B. (ur. 1974 r.) oraz Robertowi J. (ur. 1972 r.). Zostali oni oskarżeni o to, że w dniu 15 września 2016 r. w jednym z giżyckich hoteli znieważyli troje interweniujących funkcjonariuszy policji i strażnika miejskiego oraz stosowali wobec nich groźby i przemoc (wobec policjantów) w celu zmuszenia ich do zaniechania podjętej interwencji (tj. o czyny z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 222 §1 kk w zb. z art. 226 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk).

Arkadiusz K. dodatkowo otrzymał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej pracownika hotelu (tj. czynu z art. 217 §1 kk) oraz pomówienie pracownicy hotelu (tj. czynu z art. 212 §1 kk w zb. z art. 216 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk).

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 29 marca 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Giżycku. Z uwagi na to, że niektóre z czynów objętych aktem oskarżenia dotyczyły przestępstwa pomówienia i znieważenia innej osoby, proces z mocy prawa toczył się z wyłączeniem jawności rozprawy.

Sąd Rejonowy w Giżycku na dzień 31 grudnia 2018 r. zaplanował publikację wyroku w powyższej sprawie. Jednak w tym dniu Sąd postanowił o wznowieniu przewodu sądowego i odroczeniu rozprawy do dnia 18 lutego 2019 roku na godz. 10 (sala nr 2). Sąd podjął taką decyzję z uwagi na konieczność uprzedzenia stron o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynów objętych aktem oskarżenia. Ale to nie jedyny powód wznowienia postępowania i odroczenia rozprawy. Prokurator w mowie końcowej na poprzednim terminie rozprawy oświadczył, że odstępuje od oskarżenia publicznego, co do jednego z czynów opisanego w akcie oskarżenia. W związku z tym zaszła konieczność zawiadomienia pokrzywdzonej osoby w trybie art. 60 §4 Kodeksu postępowania karnego o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia odnośnie czynu, który jest ścigany z oskarżenia prywatnego. Zgodnie z przywołanym przepisem Kodeksu postępowania karnego osoba pokrzywdzona w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia będzie miała prawo złożyć akt oskarżenia lub oświadczenie, że podtrzymuje oskarżenie jako prywatne, a jeżeli takiego oświadczenia nie złoży, sąd lub referendarz sądowy umarza postępowanie w tym zakresie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, 31 grudnia 2018 r.

 

II K 477/16 Sąd Rejonowy w Giżycku
II Wydział Karny Sprawa trzech oficerów Wojska Polskiego oskarżonych m.in. o znieważenie i naruszenie nietykalności policjantów. 17.12. 2018 r.
godz. 10
sala 2

Fot. Sąd Rejonowy w Giżycku (Bogumił Bronk)