Projekt zarządzenia Prezesa RM w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych

ilustracja

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych

Projekt w załączniku: