Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

ilustracja

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Projekt rozporządzenia powstał w związku z koniecznością uwzględnienia rozszerzenia uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej o możliwości zatrzymywania dowodów rejestracyjnych pojazdów na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.1926)

ZAŁĄCZNIKI